Przedsiębiorcy będą mogli otrzymać dofinansowanie z ZUS. Nabór wniosków rusza w czerwcu

Finanse Firma dołącz do dyskusji (68) 10.05.2022
Przedsiębiorcy będą mogli otrzymać dofinansowanie z ZUS. Nabór wniosków rusza w czerwcu

Edyta Wara-Wąsowska

Dobra wiadomość dla prowadzących firmę – będzie można ponownie starać się o dofinansowanie dla przedsiębiorców z ZUS. Nabór wniosków ruszy już w czerwcu.

Dofinansowanie dla przedsiębiorców z ZUS na poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy

Co roku Zakład Ubezpieczeń Społecznych ogłasza konkurs, w ramach którego firmy mogą starać się o dofinansowanie na poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie pracy. Tegoroczny nabór wniosków wystartuje 8 czerwca, a przedsiębiorcy będą mogli zgłaszać się do udziału w programie jedynie do 8 lipca.

Celem konkursu jest zredukowanie niekorzystnego oddziaływania czynników ryzyka, zmniejszenie zagrożenia wypadkami przy pracy lub chorobami zawodowymi, a przede wszystkim – poprawa bezpieczeństwa i higieny pracy. Dofinansowaniu podlegają m.in. takie działania, jak poprawa bezpieczeństwa instalacji technicznych, maszyn, urządzeń i miejsc pracy, zakup oświetlenia miejsc i stanowisk pracy oraz ochrona przed promieniowaniem optycznym, zakup urządzeń oczyszczających i uzdatniających powietrze, zakup sprzętu i urządzeń służących poprawie bezpieczeństwa na wysokości, w zagłębieniach i innych miejscach pracy czy zakup sprzętu i urządzeń służących poprawie bezpieczeństwa w pracy w przypadku narażenia na szkodliwe czynniki biologiczne czy chemiczne. Oprócz tego przedsiębiorcy mogą ubiegać się też o dofinansowanie zakupu środków ochrony indywidualnej, sprzętu i urządzeń służących ograniczeniu obciążenia układu mięśniowo-szkieletowego czy urządzeń chroniących przed hałasem i drganiami mechanicznymi oraz promieniowaniem elektromagnetycznym.

Warto zatem zwrócić uwagę na fakt, że dofinansowanie można otrzymać nie tylko do zakupu drogich, specjalistycznych urządzeń czy wydatków na skomplikowane systemy ochronne, ale również np. na ergonomiczne fotele do pracy czy oczyszczacze powietrza.

Kto może ubiegać się o dofinansowanie?

Jakie są warunki przystąpienia do konkursu organizowanego przez ZUS? Może przystąpić do niego płatnik składek, który spełni łącznie kilka warunków. Po pierwsze – przedsiębiorca nie może zalegać z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne. Po drugie – nie może też zalegać z opłacaniem podatków. Oprócz tego płatnik składek nie może też znajdować się w stanie upadłości, pod zarządem komisarycznym, w toku likwidacji, postępowania upadłościowego czy postępowania układowego z wierzycielem. Dodatkowo, co istotne, przedsiębiorca nie może ubiegać się o dofinansowanie przed upływem 3 lat od dnia wypłaty przez ZUS całości ostatniego finansowania. O środki z ZUS nie można też wnioskować przed upływem 3 lat od dnia zwrotu dofinansowania, jeśli przedsiębiorca został do tego zobowiązany.

Szczegółowy regulamin razem z odpowiednimi załącznikami znajduje się na stronie ZUS.