Ponownie można ubiegać się o dotację do 5 tys. zł w ramach ministerialnego programu. Konieczne jest jednak spełnienie dodatkowych warunków

Codzienne Środowisko Dołącz do dyskusji (81)
Ponownie można ubiegać się o dotację do 5 tys. zł w ramach ministerialnego programu. Konieczne jest jednak spełnienie dodatkowych warunków

Od dzisiaj można już składać wnioski o dotacje do 5 tys. zł w ramach programu „Moja Woda”. Osoby, które chcą starać się o dofinansowanie, powinny się pospieszyć. W ramach pierwszej edycji programu środki do rozdysponowania wyczerpały się błyskawicznie. 

Dotacje do 5 tys. zł w ramach programu „Moja Woda”. Można już składać wnioski

Moja Woda” to program, którego podstawowym celem jest walka ze skutkami chronicznej suszy w Polsce, przygotowany przez Ministerstwo Klimatu i Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska. Program popularyzuje tzw. małą retencję – czyli wprowadzanie przez obywateli takich rozwiązań, które pozwalają m.in. na gromadzenie deszczówki. W ramach programu można otrzymać dofinansowanie na zakup, montaż i uruchomienie instalacji pozwalających na zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych na terenie nieruchomości objętej przedsięwzięciem. Mowa m.in. o oczkach wodnych czy zbiornikach na deszczówkę. Można jednak otrzymać dofinansowanie na zakup i montaż elementów umożliwiających korzystanie z zebranej w ten sposób wody.

O dofinansowanie w ramach programu mogą starać się właścicielem domów jednorodzinnych. Jeśli chodzi o kwotę, o jaką można wnioskować, to dotacje wynoszą do 5 tys. zł – w ramach programu „Moja Woda” można jednocześnie starać się o maksymalnie 80 proc. kosztów inwestycji. Tym samym jeśli instalacja kosztowała np. tylko 3 tys. zł, to można ubiegać się maksymalnie o dofinansowanie w wysokości 2400 zł.

W tym roku wprowadzono również dodatkowe warunki ubiegania się o dotację. Po pierwsze – minimalny koszt inwestycji, uprawniający do złożenia wniosku, to 2 tys. zł. Oprócz tego jeśli wnioskujący będzie chciał zainstalować zbiornik (lub zbiorniki) na wodę, to ich sumaryczna pojemność musi wynosić co najmniej 2 tys. litrów. Oprócz tego zastosowane materiały i urządzenia muszą być dopuszczone do stosowania na polskim rynku.

Należy zwrócić uwagę na fakt, że dotację można otrzymać na przedsięwzięcia, które rozpoczęły się po 1 czerwca 2020 r. Co ważne, wniosek o dofinansowanie należy złożyć przed jego zakończeniem.

Wnioski o dotację można składać elektronicznie – wystarczy wejść na strony wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Warto też pamiętać, że wnioski można złożyć również w formie papierowej.

Do rozdysponowania 100 mln zł. Wbrew pozorom warto się pospieszyć

Mogłoby się wydawać, że program „Moja Woda” nie będzie cieszył się dużym zainteresowaniem. Mimo to podczas pierwszej edycji programu środki, które przeznaczono na dotacje (ostatecznie 114 mln zł) zostały rozdzielone w zaledwie dwa miesiące. Można się zatem spodziewać, że tym razem będzie podobnie.