Niektórzy mogą pobierać dwie emerytury. Trzeba jednak spełnić pewne warunki

Finanse Praca Dołącz do dyskusji (2)
Niektórzy mogą pobierać dwie emerytury. Trzeba jednak spełnić pewne warunki

Co do zasady osoby, które osiągnęły wiek emerytalny i zdecydowały się przejść na emeryturę, mają prawo wyłącznie do jednego świadczenia. Druga emerytura czasem jest jednak możliwa – dla kogo?

Na emeryturę można przejść – co do zasady – po osiągnięciu wieku emerytalnego, który od 1 października 2017 r. wynosi 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. Oczywiście od tej reguły są pewne wyjątki; mowa np. o emeryturze górniczej. Wcześniej na emeryturę mogą też przejść osoby zatrudnione w wojsku czy policji.

To, co może być jednak znacznie ciekawsze, to fakt, że możliwa do uzyskania jest druga emerytura – dla kogo przepisy przewidują taką możliwość?

Druga emerytura – dla kogo?

Po pierwsze – o wypłatę drugiego świadczenia emerytalnego (równoległą do pierwszego) mogą starać się osoby, które pracowały zarówno w Polsce, jak i za granicą. Warunek jest jednak taki, że praca poza granicami Polski musiała być świadczona albo w jednym z państw Unii Europejskiej, albo – w kraju, który zawarł z Polską stosowną umowę. Należy też mieć świadomość, że trzeba spełnić odpowiednie warunki do uzyskania emerytury w obu krajach (czyli w Polsce i drugim kraju, w którym pracownił świadczył pracę). Osoba, która spełnia kryteria, może złożyć odpowiednie wnioski – do każdej z właściwych instytucji (czyli w Polsce do ZUS, a w innym kraju – do instytucji odpowiadającej polskiemu Zakładowi).

Kolejną opcją na drugą emeryturę jest kariera w tzw. mundurówce. Podwójne świadczenie mogą uzyskać osoby, które pracowały jako policjant lub żołnierz zawodowy. Jedna z emerytur jest wypłacana z ZUS, druga natomiast – bezpośrednio z ZER MSWiA. Należy jednak pamiętać, że do takich sytuacji dochodzi stosunkowo rzadko. Na emeryturę cywilną i mundurową (wypłacane jednocześnie) mogą liczyć osoby, w przypadku których wystąpił brak możliwości ustalenia wysokości emerytury z uwzględnieniem czasu pracy w charakterze cywila.

Jest też trzecia grupa, która może starać się o wypłacanie podwójnej emerytury

Ostatnią grupą, która w ściśle określonych sytuacjach może liczyć na podwójne świadczenie, są rolnicy. O dwie emerytury mogą wnioskować ci z nich, którzy opłacali składki zarówno w KRUS jak i ZUS. O drugą emeryturę rolnik może ubiegać się wtedy po ukończeniu wieku emerytalnego – czyli 65 lat dla mężczyzn i 60 lat dla kobiet oraz po wykazaniu co najmniej 25 lat stażu emerytalnego. To zresztą nie jest jedyny warunek; istotna jest również data urodzenia. Do pobierania dwóch emerytur (z ZUS i KRUS) są uprawnione wyłącznie osoby, które urodziły się po 31 grudnia 1948 r. – i są objęte zasadą odrębności systemów ubezpieczeń.