Duża rzecz na rynku faktoringu. PragmaGo przejmuje Monevię

Biznes Firma Dołącz do dyskusji
Duża rzecz na rynku faktoringu. PragmaGo przejmuje Monevię

partner-logo

Faktoring, choć może wydawać się skomplikowanym terminem finansowym, w rzeczywistości jest usługą, która odgrywa kluczową rolę w zarządzaniu płynnością finansową przedsiębiorstw. Ale ciekawie jest też w zakulisowych rozgrywkach polskich faktorów, co dobrze ilustruje niedawna transakcja, w której PragmaGO S.A. nabyła 100% udziałów w Monevia sp. z o.o.

Ta transakcja zwiększa udział PragmaGO w rynku digital faktoringu, pomagając się orientować z większym impetem też na nieco mniejszych przedsiębiorców, niż miało to miejsce dotychczas.

Faktoring, w najprostszych słowach, to usługa finansowa, w ramach której przedsiębiorstwo sprzedaje swoje krótkoterminowe należności (zwykle faktury) firmie faktoringowej (faktorowi) w zamian za szybką płatność. Dzięki temu przedsiębiorstwa mogą poprawić swoją płynność finansową, nie czekając na termin płatności faktur przez ich kontrahentów. Znaczenie faktoringu w zarządzaniu płynnością finansową jest nie do przecenienia. Umożliwia on przedsiębiorstwom szybsze zarządzanie przepływami pieniężnymi, co jest kluczowe dla utrzymania stabilności operacyjnej, szczególnie w przypadku małych i średnich przedsiębiorstw. Dodatkowo, faktoring może pomóc w ochronie przed ryzykiem niewypłacalności kontrahentów, ponieważ w wielu przypadkach to faktor przejmuje ryzyko nieuregulowania należności.

Mocna transakcja na rynku polskiego faktoringu

Spółki faktoringowe, takie jak SMEO, Finiata, PragmaGO czy Monevia zajmują się nabywaniem faktur od przedsiębiorstw. Działają one jako pośrednicy między firmami sprzedającymi swoje produkty lub usługi a ich klientami, zapewniając przedsiębiorstwom natychmiastowy dostęp do gotówki. Proces ten pozwala na szybsze obroty finansowe i redukcję ryzyka związanego z opóźnieniami w płatnościach.

Transakcja między PragmaGO a Monevia jest przykładem strategicznego posunięcia, mającego na celu nie tylko zwiększenie obrotów Grupy PragmaGO, ale również umocnienie jej pozycji na rynku digital faktoringu. Do tej pory było tak, że Monevia wychodziła ze swoją ofertą do nawet najdrobniejszych przedsiębiorców, a PragmaGO wolała koncentrować się na małych i średnich. Monevia w ramach nowej struktury właścicielskiej pozostaje jednak Monevią – zachowa odrębną osobowość prawną i będzie prowadzić działalność pod własną marką w jej obecnej ofercie produktowej, tj. świadczyć usługi nabywania faktur,

Kwota transakcji wyniosła 11,1 miliona złotych. Struktura finansów Monevii była zdrowa – w 2022 roku zanotowała 8,8 mln zł przychodów i 1,2 mln zł zysku. O transakcji poinformowano w związku z giełdowymi obowiązkami informacyjnymi, które spoczywają na PragmaGO S.A.