Szykują się zmiany w działalności nierejestrowanej w 2024 r. Tym razem chodzi o nowy sposób liczenia limitu

Finanse Firma Dołącz do dyskusji
Szykują się zmiany w działalności nierejestrowanej w 2024 r. Tym razem chodzi o nowy sposób liczenia limitu

Osoby, które prowadzą działalność nierejestrowaną – lub zamierzają ją prowadzić w najbliższej przyszłości – powinny przygotować się na kolejne zmiany. Działalność nierejestrowana w 2024 r. byłaby oparta na nowych zasadach liczenia limitu przychodów. 

Działalność nierejestrowana w 2024 r. Nowy sposób liczenia limitu

Prowadzenie działalności nierejestrowanej może być najlepszym wyborem dla osób, które mają wprawdzie pomysł na biznes, ale najpierw chciałyby przetestować go w praktyce, jak i dla tych, które chcą po prostu nieco dorobić – bez konieczności ponoszenia obciążeń w postaci wysokich składek ZUS. Aby móc jednak prowadzić taką działalność, miesięczny przychód nie może przekroczyć  75 proc. kwoty minimalnego wynagrodzenia, czyli na ten moment – 2700 zł. Warto zresztą przypomnieć, że limit 75 proc. kwoty najniższej krajowej został wprowadzony niedawno; odpowiednie przepisy weszły w życie 1 lipca. Wcześniej miesięczny przychód w ramach działalności nierejestrowanej mógł wynosić maksymalnie 50 proc. kwoty minimalnego wynagrodzenia.

Wiele wskazuje jednak na to, że działalność nierejestrowana w 2024 r. będzie opierać się na nowych zasadach. Jak podaje infor.pl, Sejm pracuje nad projektem ustawy wprowadzającej nowe rozwiązanie w postaci rocznego limitu przychodu, który miałby wynosić dziewięciokrotność minimalnego wynagrodzenia. To z kolei oznacza, że jeśli od lipca przyszłego roku płaca minimalna miałaby wynosić 4300 zł, to roczny limit dla działalności nierejestrowanej w 2024 r. wyniósłby 38 700 zł.

Co jeszcze istotniejsze, jeśli zmiany faktycznie weszłyby w życie, osoby prowadzące działalność nierejestrowaną mogłyby wykorzystać roczny limit nierównomiernie. To oznacza, że jeśli na przykład w jednym miesiącu ich przychód wynosiłby 20 000 zł, to nie musieliby od razu rejestrować działalności (tak jak ma to miejsce w tym momencie). Stałoby się to konieczne dopiero po przekroczeniu 38 700 zł.

Kolejne korzystne rozwiązanie dla osób, które prowadzą działalność nierejestrowaną

Takie rozwiązanie należy uznać za bardzo korzystne dla osób, które prowadzą – lub zamierzają prowadzić – działalność nierejestrowaną. W wielu przypadkach takie osoby osiągają bardzo nieregularne przychody; obecnie, jeśli tylko przekroczą miesięczny limit, są zobowiązane do założenia działalności, nawet jeśli kolejne miesiące zapewnią już znacznie niższy przychód (np. ze względu na sezonowość danych usług czy towarów). Po wejściu zmian w życie wreszcie by się to zmieniło. Bardziej opłacalne mogłoby się też stać prowadzenie sklepów internetowych w ramach działalności nierejestrowanej – zwłaszcza że w przypadku takiego biznesu przewidywalność przychodów w danym miesiącu jest co do zasady dość niska.

Warto jednak podkreślić, że na razie nie wiadomo, czy limit roczny dla działalności nierejestrowanej w 2024 r. miałby być obliczany na podstawie płacy minimalnej z 2023 czy z 2024 r. Nie zmienia to jednak faktu, że nowy system i tak byłby znacznie korzystniejszy.