Dziecko pracuje, czy dalej muszę płacić na nie alimenty?

Rodzina dołącz do dyskusji (1) 25.08.2021
Dziecko pracuje, czy dalej muszę płacić na nie alimenty?

Maciej Wąsowski

Ostatnio pisaliśmy o obowiązku alimentacyjnym, w kontekście długości jego trwania. Tym razem, wyjaśnimy kwestię związaną z koniecznością opłacania alimentów na dziecko, które już pracuje.

Na wstępie warto podkreślić, że wbrew panującej powszechnie opinii alimenty przysługują nie tylko na rzecz niepełnoletnich. Nieprawdziwe jest również twierdzenie, iż skoro dziecko pracuje, alimenty już mu się nie należą. Kiedy zatem ustaje obowiązek alimentacyjny w stosunku do dziecka, które podjęło pracę?

Dziecko pracuje, czy dalej muszę płacić na nie alimenty?

Obowiązek alimentacyjny istnieje także wtedy, gdy dziecko rozpoczęło pracę. Nie należy w tym wypadku łączyć pojęć w przedmiocie związanym z możliwością do samodzielnego utrzymania się, osiągnięcia pełnoletniości oraz zdobycia pracy przez dziecko. Warto pamiętać, że rodzic zwolniony z łożenia na dziecko będzie dopiero wtedy, gdy będzie mogło samodzielnie się utrzymać. Może być tak również w przypadku, gdy dziecko posiada własny majątek. Wówczas, jeżeli możliwe będzie przy wykorzystaniu dochodów z majątku dziecka pokrycie wszelkich kosztów związanych z jego utrzymaniem, rodzic zostanie zwolniony z dalszego alimentowania.

„Zgodnie z art. 133 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego rodzice mają obowiązek świadczenia alimentów na rzecz dziecka, które nie jest w stanie samodzielnie się utrzymać. Jeżeli dochody z majątku dziecka wystarczą na pokrycie kosztów jego utrzymania i wychowania, rodzic może zostać zwolniony z obowiązku alimentacyjnego”.

Jeśli natomiast dochody z majątku, który dziecko posiada nie pozwalą na pokrycie kosztów utrzymania, rodzice zobowiązani są dostarczyć różnicę. Nie jest istotne co składa się na majątek dziecka. Może być to zarówno spadek, stypendium, czy też wynagrodzenie. Ponadto, warto podkreślić, że nawet gdy dziecko jest już pełnoletnie, ale w dalszym ciągu się uczy/studiuje, to rodzice nie mogą domagać się, aby podjęło pracę zamiast studiów.

Nawet jeśli dziecko pracowało wcześniej, a dopiero później zaczęło studia, to rodzic nie będzie zwolniony z obowiązku płacenia alimentów. Szansa dla rodziców, aby uwolnić się od obowiązku alimentacyjnego istnieje wówczas, gdy będą oni w stanie wykazać, że dziecko może samodzielnie się utrzymać oraz, że płacenie alimentów wiąże się dla rodziców z nadmiernym uszczerbkiem. Ponadto, w sytuacji, gdy dziecko pracuje, lecz nie jest to praca korelująca z jego umiejętnościami, wykształceniem oraz możliwościami, wówczas rodzic może wykazać, że dziecko nie chce znaleźć lepiej płatnej pracy, aby nie utracić alimentów. Jeśli rodzic skutecznie wykaże ten fakt przed sądem obowiązek alimentacyjny ustanie.