Uwaga rozwodnicy, pieniądze z OFE trafią do byłej żony, jeżeli nie zmienicie dyspozycji

Finanse Praca Prawo Dołącz do dyskusji
Uwaga rozwodnicy, pieniądze z OFE trafią do byłej żony, jeżeli nie zmienicie dyspozycji

Formalności związane z rozwodem bywają zaskakujące dla samych zainteresowanych. Najczęściej nie kończą się na uzyskaniu prawomocnego wyroku i podziale majątku. Kwestia dziedziczenia pieniędzy z OFE potrafi być problematyczna i zaskakuje najczęściej w najmniej oczekiwanym momencie. Jeżeli jesteście po rozwodzie, lepiej sprawdźcie, kto jest uposażony do waszych pieniędzy z OFE. W przypadku ich dziedziczenia nie sprawdzają się ogólnie przyjęte zasady.

Dziedziczenie OFE — kto dziedziczy pieniądze

Likwidacja OFE w 2011 roku spowodowała, że każdy z ubezpieczonych w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych ma indywidualne subkonto, na którym gromadzone są środki przekazywane do OFE. Środki te podlegają dziedziczeniu, o czym wiele osób zapomina. Dziedziczenie środków może odbywać się na odmiennych zasadach. Kluczowe w ustaleniu osoby uposażonej są nie tyle przepisy prawa spadkowego, ile wskazanie przez właściciela subkonta osób uprawnionych do otrzymania środków po jego śmierci.

Każda osoba wpłacająca pieniądze w ramach OFE może złożyć dyspozycję co do osób uprawnionych do środków zgromadzonych na jego koncie. Taka dyspozycja jest wiążąca, dopóki nie zostanie zmieniona przez samego zainteresowanego. Wskazany uposażony jest uprawniony do całości zgromadzonych na koncie pieniędzy. Jeżeli do takiego wskazania doszło, nie ma znaczenia kto i na jakiej podstawie dziedziczy cały majątek spadkodawcy. Środki z OFE wypłacane są osobie wskazanej, bez względu na to czy osobę tę w dalszym ciągu łączy ze spadkodawcą jakakolwiek relacja. Pieniądze z subkonta ZUS mogą więc trafić do byłego małżonka, który został wskazany jeszcze za czasów małżeństwa jako osoba uposażona.

Środki w OFE po rozwodzie

Co ciekawe składki zgromadzone w otwartych funduszach emerytalnych bywają problematyczne nie tylko po śmierci ich właściciela. Ze względu na ich unikatowy charakter są traktowane na dość specjalnych zasadach. Jeżeli małżonek gromadził je w trakcie trwania małżeństwa, stanowią majątek wspólny małżonków. Podział majątku po ustaniu wspólności majątkowej obejmuje więc również podział zgromadzonych składek. Warto o tym pamiętać również w przypadku śmierci członka funduszu. Zgromadzone środki w pierwszej kolejności dzielone są zgodnie z zakresem, w jakim stanowiły przedmiot małżeńskiej wspólności majątkowej.