Polskie dzieci harują aż miło. Po prostu pracodawcy nie są na tyle naiwni, by je oficjalnie zatrudniać

Praca Rodzina Dołącz do dyskusji
Polskie dzieci harują aż miło. Po prostu pracodawcy nie są na tyle naiwni, by je oficjalnie zatrudniać

Badanie przeprowadzone przez Warsaw Enterprise Institute z okazji Dnia Dziecka rzuca światło na temat pracy zarobkowej młodzieży w Polsce. Wyniki badania wskazują, że praca w młodym wieku jest powszechnym zjawiskiem w Polsce, mimo że oficjalne statystyki Eurostatu mówią o zatrudnieniu w tej grupie wiekowej na poziomie 4-5%. Skąd wynika ta różnica? Przede wszystkim z faktu, że wiele z tych prac jest wykonywanych nieformalnie, w szarej strefie.

Według badania WEI, aż 45% dorosłych Polaków przyznaje się do podjęcia pracy zarobkowej przed ukończeniem 18 lat. Zdecydowana większość, bo 75%, podejmowała prace dorywcze, najczęściej w wieku 15-16 lat. Wydaje się, że mieszkańcy małych miast i wsi mają większe doświadczenie w pracy zarobkowej niż ci z dużych miast – odpowiednio 54% vs. 41%. Jest to związane z dostępnością sezonowych prac rolnych, takich jak zbieranie owoców, które deklaruje 47% badanych.

Młodzi pracownicy realizują się w polskiej szarej strefie

Istotnym aspektem, który wyłania się z badania, jest skala pracy w szarej strefie. Aż 70% osób pracujących przed osiągnięciem pełnoletności wykonywało swoje obowiązki bez formalnej umowy. Nawet jeśli jakaś forma umowy była podpisana, najczęściej była to umowa zlecenie lub o dzieło, a nie pełnowymiarowy etat.

Głównym motywem podejmowania pracy przez młodzież jest chęć zarobienia na własne wydatki i przyjemności, co deklaruje 77% badanych. Mniej niż 25% pracujących nastolatków podejmowało pracę z powodu trudnej sytuacji materialnej rodziny, przy czym ten motyw jest bardziej powszechny w pokoleniu obecnych czterdziestolatków, które wchodziło na rynek pracy w latach 90. i na początku lat 2000.

Praca zarobkowa pomaga dzieciom?

Społeczny odbiór pracy niepełnoletnich jest generalnie pozytywny. 61% Polaków uważa, że praca zarobkowa na wczesnym etapie życia pomaga młodej osobie w późniejszym życiu, a taki sam odsetek widzi w niej dobre narzędzie edukacji finansowej. Warto zauważyć, że pozytywny stosunek do pracy w młodym wieku nie oznacza akceptacji dla wyzysku czy pracy w trudnych warunkach. Obecnie dopuszcza się pracę dzieci, jeśli jest ona dobrowolna, służy ich rozwojowi i nie wpływa negatywnie na ich edukację.

Jedno jest pewne – praca w młodym wieku jest w Polsce zjawiskiem powszechnym i akceptowanym społecznie, choć odbywa się głównie w szarej strefie. Mimo że współczesne standardy pracy dzieci różnią się diametralnie od tych z XIX wieku, nadal ważne jest, aby zapewnić młodym ludziom warunki do bezpiecznego i rozwojowego zdobywania doświadczeń zawodowych.