Przedsiębiorcy będą mogli podpisywać umowy z pracownikami elektronicznie – przez państwowy system. Ułatwień ma być więcej

Firma Praca Dołącz do dyskusji (5)
Przedsiębiorcy będą mogli podpisywać umowy z pracownikami elektronicznie – przez państwowy system. Ułatwień ma być więcej

Rządzący postanowili przygotować dla najmniejszych przedsiębiorców specjalny system teleinformatyczny. Dzięki niemu firmy będą zawierać umowy z pracownikami elektronicznie. Specjalny serwis z umowami dla przedsiębiorców ma powstać w ciągu najbliższych dwóch lat. 

Serwis z umowami dla przedsiębiorców. Firmy będą zawierać umowy z pracownikami elektronicznie

Jak informuje „Rz”, na stronie Rządowego Centrum Legislacji opublikowany został projekt ustawy o niektórych umowach zawieranych elektronicznie. Zakłada on, że w ramach portalu praca.gov.pl powstanie specjalny system teleinformatyczny, który ma ułatwić przedsiębiorcom zawieranie umów.

Jak można przeczytać w uzasadnieniu projektu,

Zakłada się, że wprowadzony na podstawie projektowanej ustawy system teleinformatyczny ułatwi zgodnie z prawem sporządzenie umowy o pracę, umów zlecenia, umów uaktywniających oraz umów o pomocy przy zbiorach. Dzięki temu systemowi w jednym miejscu możliwe będzie zarówno zawarcie umowy, jak i jej rejestracja w ZUS. System będzie automatycznie generował deklaracje, i informacje. Za pośrednictwem Systemu możliwe będzie podpisywanie ww. dokumentów  i wysyłanie ich bezpośrednio z Systemu.

W nowym systemie znajdą się zatem przede wszystkim wzory umów, m.in. umowy o pracę czy umowy zlecenia. To, co jednak stanowi prawdziwy przełom to fakt, że dzięki nowemu systemowi firmy będą zawierać umowy z pracownikami elektronicznie – o ile oczywiście obie strony wyrażą taką chęć. Wystarczy, że zaloguja się do systemu i elektronicznie podpiszą dokumenty – za pomocą podpisu zaufanego, podpisu osobistego lub kwalifikowanego podpisu elektronicznego. Obecnie takie rozwiązanie już działa – za pośrednictwem prywatnych platform – jednak jest wykorzystywane do zawierania umów o dzieło czy umów o współpracy.

To, czy firmy jednak faktycznie będą chętnie zawierać umowy z pracownikami elektronicznie będzie w dużej mierze zależeć od samych pracowników. Ci z kolei mogą niechętnie podchodzić do nowej formy zawierania umów przez państwowy system. Przedsiębiorca nie będzie natomiast mógł zmusić pracownika do podpisania umowy elektronicznie.

Pytanie brzmi jednak, jak do nowego systemu będą podchodzili sami pracodawcy. Można się spodziewać, że – przynajmniej na początku – nie będzie on darzony zbytnim zaufaniem. Może być też postrzegany jako dodatkowe narzędzie kontroli ze strony państwa.

Nie tylko umowy. System ułatwi też inne kwestie

Z projektu wynika, że nowy system teleinformatyczny ma przedsiębiorcom ułatwić również inne kwestie. Jak można przeczytać w uzasadnieniu,

Projekt ustawy odpowiada m.in. na problem znacznych obciążeń, jakie ponoszone są przez podmiot powierzający pracę, m.in. w związku ze zgłoszeniem do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, zwanym dalej „ZUS”, obsługą korespondencji z ZUS i naliczaniem składek na ubezpieczenie, wyrejestrowywaniem z ZUS oraz naliczaniem podatku dochodowego.

Tym samym można podejrzewać, że system to część zmian, które zapowiadał już wcześniej ZUS. Oprócz tego system obliczy też m.in. wymiar urlopu przysługujący pracownikowi czy umożliwi wydawanie świadectwa pracy.

Co istotne, przedsiębiorcy korzystający z nowego systemu nie będą musieli przechowywać i archiwizować dokumentacji akt osobowych pracowników oraz w sprawach związanych ze stosunkiem pracy.