Trwają prace dotyczące deregulacji prawa. Nowe przepisy mają ulżyć firmom i odbiurokratyzować procedury

Firma Dołącz do dyskusji
Trwają prace dotyczące deregulacji prawa. Nowe przepisy mają ulżyć firmom i odbiurokratyzować procedury

Proces odbiurokratyzowania procedur ważnych dla przedsiębiorców nabiera prędkości. Przy wparciu ministra rozwoju i technologii Krzysztofa Hetmana, ruszyły prace konsultacyjne, w których uczestniczą także przedstawiciele przedsiębiorców. Dzięki wprowadzonym zmianom możliwe ma być przede wszystkim przyspieszenie postępowań, a także wprowadzenie szeregu rozwiązań, ułatwiających prowadzenie działalności. Nad procedowaniem tych zmian czuwa Zespołu ds. Doskonalenia Regulacji Gospodarczych. Pierwsze spotkanie zespołu odbyło się w piątek, 16 lutego.

Skrócenie czasu kontroli mikroprzedsiebiorców z 12 do 6 dni elementem pierwszego pakietu deregulacyjnego

Zmiany mogą wejść w życie jeszcze w tym roku. Dzięki skróceniu kontroli, wielu mikroprzedsiębiorców może odetchnąć z ulgą. Zmianie ma ulec także proces komunikowania się z urzędem. Przedsiębiorcy będą musieli otrzymać listę informacji i dokumentów, które mają zostać udostępnione podczas kontroli. Skończyć ma także się brak komunikacji pomiędzy instancjami urzędowymi. Po wejściu w życie nowych przepisów urząd niższej instancji będzie musiał uwzględnić wytyczne wyższej instancji po uchyleniu decyzji. Zniknąć mają także problemy przedsiębiorców z możliwością odwołania się od niej.

Pakiet deregulacyjny ma być tworzony w ścisłej współpracy z przedsiębiorcami

Wprowadzanie przejrzystych przepisów, a także stworzenie korzystnych warunków dla prowadzenia działalności ma być powodem do wznowienia działań konsultacyjnych z przedstawicielami firm po zarzuceniu ich przez poprzednią władzę. Minister Krzysztof Hetman ma nadzieje na trwałe wznowienie tych działań. Tak mówił o działaniach nowo powołanego zespołu:

Wspólnie ze środowiskiem przedsiębiorców będziemy pracować nad przejrzystymi przepisami, które ułatwią prowadzenie biznesu i funkcjonowanie firm. Zależy nam na współpracy, dialogu i zaufaniu. W ostatnich latach ten dialog nie wyglądał dobrze, a zespół nie realizował należycie przypisanych mu zadań. Dziś reaktywowałem zespół, aby wspólnie wykorzystać jego potencjał. Będziemy wspólnie pracować nad poprawą warunków prowadzenia biznesu w Polsce

Zmiany mają dotyczyć między innymi kontroli działalności gospodarczych i zawierania umów leasingu

Zmianie ma ulec sposób kontroli firm przez urzędy skarbowe. Po wprowadzeniu pakietów deregulacyjnego na US nałożony miałby zostać obowiązek publikowania przez organy okresowych planów kontroli i szersze wykorzystywanie tzw. wezwań miękkich. Ma to zapobiec nieuzasadnionej przewlekłości kontroli, które niejednokrotnie mają dla firmy fatalne skutki, z bankructwami przedsiębiorstwa włącznie. Przedsiębiorcy mogliby także mieć czas na merytoryczne przygotowanie się do kontroli.

Ukrócony ma zostać także proceder rozpoczynania kontroli skarbowej tylko po to, aby przerwany został bieg przedawnienia. Urzędy mają być zobowiązane do wskazywania szeregu dokumentów, a także dbać o to, aby kontrola nie niosła ze sobą dolegliwości dla przedsiębiorcy.

W przypadku leasingu spełnione mają być postulaty Federacji Przedsiębiorców Polskich oraz Związku Polskiego Leasingu. Regulacja o formie pisemnej umowy pod rygorem nieważności ma zostać zastąpiona przez formę dokumentową. Zmiana ta ma umożliwić także zawarcie umowy za pomocą sms lub email.