Skargę na komornika złożysz na formularzu, ale na taką rewolucję nikt nie czekał. Czy formularz skargi na cztery strony to faktycznie ułatwienie?

Lokowanie produktu Państwo Dołącz do dyskusji (136)
Skargę na komornika złożysz na formularzu, ale na taką rewolucję nikt nie czekał. Czy formularz skargi na cztery strony to faktycznie ułatwienie?

Według Ministerstwa Sprawiedliwości aż 80% skarg na komorników było odrzucanych przez braki formalne. Od stycznia ma być taniej, szybciej i efektywniej. Dzięki temu skargi dłużników nie będą już odrzucane przez niedopełnienie formalności. Czy formularz skargi na komornika długi na cztery strony faktycznie to ułatwi?

Jedną z wielu nowości, jakie od nowego roku czekają komorników, ma być uproszczenie procedury zaskarżenia ich czynności. W toku prac nad nowymi ustawami komorniczymi ministerstwo uznało, że zbyt dużo skarg na czynności komorników jest odrzucanych przez sądy. Analiza tego zjawiska doprowadziła do wniosku, że to zbędne formalności są przyczyną całego zła i niesprawiedliwości, jakie spadają na dłużników. Właśnie dlatego ministerstwo szumnie zapowiedziało, że jedną z nowości, które zaczną obowiązywać od nowego roku będzie formularz skargi na czynności komornika. Ten ma wręczać sam komornik przy dokonywaniu pierwszej czynności. W komunikacie Ministerstwa Sprawiedliwości czytaliśmy:

Przy egzekucji komornik każdorazowo będzie zobowiązany do wręczenia dłużnikowi klarownego formularza skargi, tak aby każdy mógł skierować ją do właściwego sądu, jeśli doszło do nieprawidłowości. Dziś ponad 80 proc. skarg na komorników nie jest uwzględniana przez sądy, często z powodu drobnych uchybień formalnych.

Co powinna zawierać skarga na czynność komornika?

Od tej zapowiedzi minęło półtora roku, a w międzyczasie poznaliśmy zarówno treść nowych ustaw, jak i proponowany wygląd samego formularza. Warto jednak zacząć od tego, jak obecnie w przepisach jest uregulowana skarga na komornika. Obecnie procedura jest banalnie wręcz prosta, biorąc pod uwagę ogólny poziom skomplikowania polskiej procedury cywilnej. Zgodnie z art. 767 i następnymi, skarga na czynność komornika:

  • skarżyć można każdą czynność komornika (z wyjątkiem wezwania do usunięcia braków pisma, zawiadomienia o terminie czynności oraz na uiszczenie przez komornika podatku VAT);
  • skarżyć można zaniechanie czynności przez komornika;
  • skargę może złożyć każda osoba, której prawa zostały naruszone bądź zagrożone;
  • skargę wnosi się w terminie siedmiu dni od dokonania czynności;
  • skarga musi spełniać wymogi pisma procesowego;
  • skarga musi zawierać wniosek o uchylenie, zmianę bądź nakazanie dokonania czynności;
  • skargę wnosi się do komornika, który ma 3 dni na przekazanie jej wraz ze swoim uzasadnieniem;
  • do skargi trzeba załączyć jej odpisy;
  • skarga podlega opłacie w wysokości 100 zł;
  • sąd rozpatruje skargę w terminie tygodniowym.

Podsumowując – w skardze, której sąd nie odrzuci, musi być zawarte kto skarży, co skarży i dlaczego to skarży w terminie 7 dni od dokonania czynności przez komornika. Potem musi jedynie do kasy sądu wpłacić 100 zł i sprawa załatwiona. Nie wygląda to na zbytnio skomplikowaną procedurę. Niemniej jednak Ministerstwo Sprawiedliwości uznało, że wprowadzenie formularza skargi znacznie uprości sprawę i dzięki temu skargi dłużników nie będą już odrzucane przez niedopełnienie braków formalnych. Mogłoby się wydawać, że ministerstwo tak uprości procedurę składania skarg na komorników, że wystarczy jedynie wysłać pismo o treści skarga, a całą resztę za skarżącego zrobi sąd do spółki z komornikiem.

Formularz skargi na komornika

Dlatego jedną z wielu zmian od stycznia będzie formularz skargi na komornika. Do artykułu 767 KPC dopisano paragraf o następującej treści:

Komornik doręcza urzędowy formularz skargi dłużnikowi przy pierwszej czynności egzekucyjnej oraz stronom i uczestnikom obecnym podczas czynności dokonywanej poza kancelarią, chyba że czynność ta podlega zaskarżeniu skargą w formie ustnej.

Ministerstwo Sprawiedliwości opublikowało niedawno projekt rozporządzenia, które określa wzór formularza skargi na komornika. Formularz będzie tak prosty, że zajmuje całe cztery strony formatu A4, z czego całą jedną stronę zajmuje pouczenie. Formularz jest tabelą, w której skarżący musi wpisać swoje dane, dane komornika, sygnaturę postępowania egzekucyjnego, dane wierzyciela i dłużnika, oznaczenie tego, czy skarży się czynność, czy też jej zaniechanie. Ponadto w formularzu jest miejsce na zwięzły opis czynności dokonanej przez komornika oraz zwięzłe uzasadnienie skargi. Skarżący musi wskazać, czy wnosi o uchylenie, zmianę lub nakazanie dokonania czynności. Do formularza trzeba też załączyć odpowiednie załączniki, jeżeli są wymagane oraz odpowiednią ilość załączników. Formularz trzeba również podpisać, a następnie złożyć do komornika. W dalszym ciągu skarga będzie podlegała opłacie. Zmieni się jedynie jej wysokość, bowiem od 1 stycznia 2019 r. opłata będzie wynosiła 50 zł.

Formularz skargi na komornika – pouczenie

Pouczenie, które znajduje się na formularzu, jest powtórzeniem tego, co stanowią przepisy kodeksu postępowania cywilnego. Czytamy tam, że niezachowanie warunków formalnych skargi, które uniemożliwia jej nadanie dalszego biegu, spowoduje, że skarżący zostanie wezwany do uzupełnienia braków formalnych skargi. Dłużnik również jest informowany, że skardze podlegają czynności niezgodne z procedurą.

Pouczenie z formularza skargi
formularz skargi na komornika

Wychodzi na to, że nie zmieni się absolutnie nic. Wyjątkiem jest jedynie wysokość opłaty za skargę na czynność komornika, która ulegnie obniżeniu ze 100 zł na 50 zł. W dalszym ciągu skarga musi spełniać wymogi pisma procesowego ze wszystkimi tego konsekwencjami. W dalszym ciagu musi zawierać uzasadnienie oraz wskazywać jaka konkretna czynność jest skarżona. Zmianie nie ulegnie też termin, w jakim skargę na czynność komornika trzeba złożyć. Czy wypełnienie obszernego formularza będzie prostsze, niż napisanie na jednej kartce tego kto skarży, co skarży i dlaczego to skarży? Śmiem wątpić. Ważny jest jednak wydźwięk medialny, który ministerstwo już osiągnęło. W praktyce nie zmieni się zupełnie nic.

Wpis powstał w ramach współpracy z Krajową Radą Komorniczą