Nawet przedsiębiorcy, którzy mają krótką historię kredytową, mogą zaciągnąć wysoki kredyt. Możliwe też będzie uzyskanie dopłaty do oprocentowania

Finanse Firma Dołącz do dyskusji (84)
Nawet przedsiębiorcy, którzy mają krótką historię kredytową, mogą zaciągnąć wysoki kredyt. Możliwe też będzie uzyskanie dopłaty do oprocentowania

Najwięcej uwagi poświęca się obecnie trzem formom pomocy dla przedsiębiorców (zwłaszcza samozatrudnionych). Chodzi o zwolnienie ze składek ZUS, świadczenie postojowe czy pożyczkę dla mikroprzedsiębiorców. O pomoc można jednak starać się również z Banku Gospodarstwa Krajowego. 

Gwarancje de minimis z BGK: forma wsparcia zarówno dla mikro- i małych firm jak i średnich przedsiębiorstw

Mikrofirmy, ale też małe i średnie przedsiębiorstwa mogą starać się o gwarancje de minimis z BGK. Ze względu na epidemię – na warunkach korzystniejszych niż do tej pory. Wcześniej maksymalna wysokość gwarancji wynosiła 60 proc. kwoty kredytu, natomiast obecnie – 80 proc. Nie zmienia się jednak przy tym maksymalna wysokość gwarancji. Pozostaje ona na poziomie 3,5 mln zł, co jednak nie powinno stanowić żadnego znaczącego ograniczenia dla firm ubiegających się o gwarancję. BGK nie będzie też w czasie epidemii pobierać prowizji od udzielanej gwarancji.

Czym są gwarancje de minimis z BGK? To forma pomocy na zabezpieczenie spłaty kredytu obrotowego lub inwestycyjnego. To oznacza, że przedsiębiorca, który ze względu na krótką historię kredytową lub brak wystarczającego pokrycia w majątku nie mógłby samodzielnie zaciągnąć większego zobowiązania, dzięki temu rozwiązaniu ma taką możliwość. Inną zaletą jest obniżenie całkowitego kosztu kredytu – dzięki np. niższej marży czy prowizji. Należy jednocześnie pamiętać, że gwarancje de minimis nie są żadną formą dopłaty. Mimo to wielu przedsiębiorców obecnie decyduje się na skorzystanie z tej formy pomocy – kredyt może pomóc utrzymać płynność finansową firmy, zwłaszcza do momentu otrzymania subwencji z tarczy finansowej.

Inne programy pomocowe z BGK dla mikro, małych i średnich firm

Przedsiębiorcy mogą też ubiegać się o kredyt na innowacje technologiczne. Obecnie wydłużono nabór wniosków do 24 czerwca, a termin podpisania umowy kredytowej – z 30 do 60 dni. Firmy będą mieć też więcej czasu na dostarczenie dokumentacji środowiskowej (będą musiały to zrobić w ciągu 12 miesięcy).

Oprócz tego przedsiębiorcy mogą również wnioskować o pożyczki płynnościowe z programu Inteligentne Wsparcie . Warto wiedzieć, że firmy w ramach programu skorzystają z zerowego oprocentowania i półrocznej karencji w spłacie.

Zmian dokonano także w programie Pierwszy Biznes – wsparcie w starcie. Dzięki nim przedsiębiorcy będą mogli zawiesić spłatę pożyczki nawet do 6 miesięcy i wydłużyć okres karencji o pół roku. Okres spłaty będzie mógł zostać wydłużony o 12 miesięcy.

Kredyty i pożyczki nie są tak atrakcyjne jak dopłaty i subwencje, ale to właśnie dzięki nim część firm przetrwa

Nie ma żadnych wątpliwości, że wiele firm będzie musiało zaciągnąć zobowiązanie finansowe, by móc dalej funkcjonować i wypłacać pensje swoim pracownikom. Z tego względu przedsiębiorcy, którzy w ograniczonym stopniu będą mogli skorzystać z form pomocy oferowanych na mocy tarczy antykryzysowej i tarczy finansowej, mogą starać się o pożyczki z BGK na korzystnych warunkach. Dodatkowo wiele wskazuje na to, że rozwiązania pomocowe z BGK będą jeszcze rozszerzane (np. o system dopłat do oprocentowania kredytów). Szczegóły będą jednak znane w momencie, gdy rządzący opublikują projekt tarczy antykryzysowej 3.0.