Inna cena na półce i przy kasie? Klient zawsze zapłaci tę niższą

Zakupy Dołącz do dyskusji (104)
Inna cena na półce i przy kasie? Klient zawsze zapłaci tę niższą

Jeżeli w sklepie towar na półce miał inną cenę, a inna nalicza się na kasie, sprzedawca musi sprzedać nam go w niższej kwocie.

Zarówno kupując w małym sklepu osiedlowym, jak i hipermarkecie dużej sieci, możemy spotkać się z rozbieżnościami w cenach lub brakiem odpowiednich informacji o kosztach. Często kartka z nadrukowaną wartością produktu jest niewidoczna lub zwyczajnie jej nie ma. Bywa też, że na kasie dowiadujemy się, że kwota którą musimy zapłacić różni się od spodziewanej. Na szczęście, prawo stoi po stronie klienta.

Gdy sięgniemy po ustawę z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług, zobaczymy że już na jej pierwszej stronie sprzedawcom zabrania się dokonywania czynności wymienionych powyżej. O pierwszej z nich mówi art. 4:

Art. 4. 1. W miejscu sprzedaży detalicznej i świadczenia usług uwidacznia się cenę oraz cenę jednostkową towaru (usługi) w sposób jednoznaczny, niebudzący wątpliwości oraz umożliwiający porównanie cen.

Co jeżeli takiej ceny nie ma? Jak podaje art. 6, w przypadku kontroli Inspekcja Handlowa ma prawo nałożyć karę pieniężną w wysokości aż do 20 000 zł.

Na co natomiast powoływać się, gdy płacąc przy kasie zobaczymy cenę wyższą, niż ta na półce? O tym, że zapłacimy niższą kwotę mówi art. 5 wspomnianej ustawy:

Art. 5. W przypadku rozbieżności lub wątpliwości co do ceny za oferowany towar lub usługę konsument ma prawo do żądania sprzedaży towaru lub usługi po cenie dla niego najkorzystniejszej.

Jeżeli więc przez pomyłkę lub błąd w systemie naliczona zostanie niższa cena, możemy uznać ją za właściwą i żądać wydania towaru właśnie za taką kwotę. Oczywiście, sprzedawca może się z nami kłócić. Wtedy sprawę możemy skierować do Inspekcji Handlowej, jednak ciężko będzie nam udowodnić rację. Musielibyśmy zgromadzić dowody, jak np. paragon wraz ze zdjęciem półki z niższą ceną.

W praktyce jednak, gdy powołamy się na ustawę i jej konkretny artykuł, osoba która nas obsługuje lub wezwany kierownik sklepu mogą chcieć uniknąć dalszych roszczeń i ewentualnej kontroli, w związku z czym prawdopodobnie sprzedadzą nam towar po niższej cenie.

Fot. tytułowa: shutterstock.com