Jak dziedziczy jedynak? Czy trzeba zakładać sprawę spadkową jeżeli jest się jedynakiem?

Rodzina Dołącz do dyskusji (49)
Jak dziedziczy jedynak? Czy trzeba zakładać sprawę spadkową jeżeli jest się jedynakiem?

Jeżeli jesteś jedynym spadkobiercą, może wydawać się, że sprawy spadkowe nie potrzebują uregulowania, bo i tak wszystko trafia w twoje ręce. Z prawnego punktu widzenia nie jest tak do końca. Jakie czynność trzeba podjąć w przypadku dziedziczenia spadku przez jedynaka? Czy trzeba zakładać sprawę spadkową jeżeli jest się jedynakiem?

Jak dziedziczy jedynak?

Kiedy umierają rodzice jedynaka, wydaje się, że wszelkie formalności związane z odziedziczeniem spadku nie są potrzebne. W końcu jest on jedynym spadkobiercą. Cały spadek i tak trafi w jego ręce. Sprawa wydaje się jeszcze bardziej oczywista jeżeli rodzice lub rodzic pozostawili testament, w którym jest on jedynym wymienionym. Niestety jest to mylne przekonanie. Nawet w takiej sytuacji konieczne jest przeprowadzenie postępowania stwierdzającego nabycie spadku. Bez takiego dokumentu, spadkobierca nie będzie mógł dokonać żadnej formalnej czynności związanej ze spadkiem. Taki dokument będzie więc konieczny jeżeli spadkobierca będzie chciał sprzedać mieszkanie, dokonać darowizny, czy przepisać media w mieszkaniu na siebie. Bez potwierdzenia nabycia spadku nie uzyska również dostępu do konta bankowego rodzica i nie dokona wpisu w księdze wieczystej. Formalnie więc nie będzie właścicielem.

Czy trzeba zakładać sprawę spadkową jeżeli jest się jedynakiem?

Tak jak w przypadku innych spraw spadkowych należy dokonać formalnego potwierdzenia nabycia spadku. Stwierdzenie nabycia spadku może być dokonane na dwa sposoby przed sądem lub przed notariuszem. Pierwszy jest sposobem tańszym, ale dłuższym, drugi jest zdecydowanie szybszy, ale niestety droższy. Jeżeli spadkobierca zdecyduje się na przyjęcie spadku, nie ma ograniczenia co do czasu, w którym takie postępowanie należy przeprowadzić. 6-miesięczny termin jest istotny tylko dla osób, które chcą odrzucić spadek.

Jedynak, który odziedziczył spadek po rodzicach, musi dokonać takich samych czynności jak inni spadkobiercy. Ułatwieniem będzie oczywiście fakt, że jest on sam. Po nabyciu spadku nie będzie więc konieczne przeprowadzenie działu spadku.

Na koniec warto dodać, że żaden przepis nie nakłada oczywiście konieczności przeprowadzania postępowania stwierdzającego nabycia spadku. Wiele osób nie decyduje się na to ze względu na brak odziedziczonego majątku, zwłaszcza nieruchomości. Bywa w końcu tak, że rodzice jeszcze za życia dokonują darowizny, właśnie w celu uniknięcia niepotrzebnych formalności związanych ze spadkiem. W mojej opinii warto jednak zawsze takie postępowanie przeprowadzić, po latach może okazać się, że będzie ono jednak konieczne, najczęściej decyduje o tym błahostka, np. konieczność przerejestrowania samochodu lub numeru telefonu.