Jak ograniczyć ślad węglowy w firmie i zminimalizować wpływ na środowisko?

Firma Lokowanie produktu Środowisko Technologie Dołącz do dyskusji (15)
Jak ograniczyć ślad węglowy w firmie i zminimalizować wpływ na środowisko?

Już od pewnego czasu można zaobserwować zwiększenie presji na stosowanie rozwiązań proekologicznych i minimalizujących szkodliwy wpływ na środowisko. Mowa zarówno o presji ze strony ustawodawców (w niemal całej Europie) jak i społeczeństw. Obecnie jednym z najistotniejszych wyzwań jest minimalizacja śladu węglowego. Jak zatem można ograniczyć ślad węglowy w firmie i jakie działania proekologiczne wdrożyć – nawet przy niewielkim budżecie? 

Czym jest ślad węglowy?

Przedsiębiorstwa, wytwarzając różnego rodzaju produkty i podejmując pewne działania, przyczyniają się – w mniejszym lub większym stopniu – do emisji gazów cieplarnianych. Sama emisja z kolei – do zmian klimatu. Z tego względu w pewnym momencie zarówno rządy, jak i różnego rodzaju instytucje zaczęły poszukiwać narzędzia, które pozwoliłoby określać wpływ danego produktu na środowisko. To z kolei doprowadziło do powstania idei śladu węglowego. Obecnie ślad węglowy jest rozumiany jako wyliczenie całkowitej emisji gazów cierplarnianych podczas pełnego cyklu życia produktu (lub całego przedsiębiorstwa). Ślad węglowy wyraża się jako ekwiwalent wytworzonego dwutlenku węgla na funkcjonalną jednostkę produktu. Na liczenie śladu węglowego decyduje się obecnie coraz więcej firm – także w Polsce. Niekiedy jest to wymuszone wymaganiami kontrahenta, niekiedy – polityką samej firmy i działaniami CSR.

Jak ograniczyć ślad węglowy w praktyce?

Przedsiębiorstwa, które chcą ograniczyć ślad węglowy, powinny zatem dążyć do ekoefektywności – czyli utrzymania dotychczasowego wzrostu gospodarczego (m.in. poprzez oferowanie klientom produktów i usług w konkurencyjnych cenach) przy jednoczesnym zminimalizowaniu wpływu na środowisko naturalne i zmniejszeniu zużycia zasobów w całym cyklu życia produktów.

Jak jednak ograniczyć w praktyce ślad węglowy w firmie? Jeśli chodzi o ogólne działania, przedsiębiorcy powinni niewątpliwie dążyć do ograniczenia zużycia materiałów oraz nadwyżki zapasów (co może wymagać przeanalizowania na nowo całego procesu technologicznego i jego optymalizacji). Oprócz tego firma powinna dążyć do zwiększenia udziału recyklingu w odzyskiwaniu odpadów czy do zwiększenia udziału substancji odnawialnych oraz odnawialnych źródeł energii.

Ponadto ślad węglowy można zminimalizować również poprzez zwiększenie trwałości i wartości produktu – im dłużej posłuży on konsumentowi, tym mniejszy jest negatywny wpływ firmy na środowisko. Oczywiście – aby było to opłacalne dla firmy – musi iść za tym odpowiednia polityka cenowa. Dobra informacja dla przedsiębiorców jest jednak taka, że konsumenci coraz częściej są gotowi zapłacić więcej, jeśli mają pewność, że dany produkt będzie trwały, a w dodatku został wyprodukowany np. ze zrecyklingowanych materiałów czy przy wykorzystaniu bardziej ekologicznych rozwiązań. Warto też zwrócić uwagę na opakowania; dobrze, jeżeli powstają z materiałów pochodzących z recyklingu lub tworzyw naturalnych. To obecnie trend niezwykle silny zwłaszcza w branży ecommerce – część klientów wręcz oczekuje, by produkty były pakowane ekologicznie.

Skala rozwiązań zależy oczywiście w dużej mierze od budżetu firmy, jednak niemal każde przedsiębiorstwo może wprowadzić pewne działania mające na celu zwiększenie ekoefektywności.

W ograniczeniu śladu węglowego pomoże również ograniczenie zużycia energii – co przy okazji wpływa też pozytywnie na finanse przedsiębiorstwa. Jak jednak można to zużycie energii zmniejszyć?

Migracja do chmury sposobem na zmniejszenie zużycia energii i ograniczenie śladu węglowego

Mnóstwo energii elektrycznej w wielu firmach zużywa utrzymywanie własnej serwerowni. Jak pisałam niedawno na łamach Bezprawnika, z raportu firm Intel oraz OVHcloud wynika, że pod koniec 2021 r. aż 87 proc. przebadanych firm posiadało własne centrum danych. Własna serwerownia wymaga z kolei zasilania jej przez 24 godziny przez 7 dni w tygodniu. Zarówno zużycie energii przez takie centra danych jak i koszty energii są wręcz porażające.

Dobra wiadomość dla przedsiębiorców jest jednak taka, że można w prosty sposób ograniczyć zużycie energii. Rozwiązaniem jest w tym przypadku migracja do chmury. Z badań rynkowych agencji 451 Research wynika, że firmy, które zdecydują się przejść z modelu on-premise do chmury publicznej, niwelują zużycie energii nawet o 80 proc. A pozostawiany przez siebie ślad węglowy – nawet o 96 proc. Firmy, które chcą postawić na migrację do chmury, mogą wybrać rozwiązania oferowane np. przez OVHcloud.

Zielone rozwiązania stosowane przez OVHcloud

Oprócz zalet finansowych tego rozwiązania oraz ogólnych korzyści dla firmy warto też zwrócić uwagę na fakt, że OVHcloud faktycznie stawia na działania wspierające zrównoważony rozwój – o czym można przeczytać więcej na tej stronie. W Raporcie Brundtland z 1987 r. Światowej Komisji ds. Środowiska i Rozwoju pt „Nasza wspólna przyszłość” zrównoważony rozwój zdefiniowano jako

rozwój odpowiadający obecnym potrzebom bez uszczerbku dla możliwości spełnienia swoich potrzeb przez przyszłe pokolenia.

OVHcloud praktycznie od początku zajmuje się opracowywaniem rozwiązań, które są atrakcyjne nie tylko pod względem finansowym, ale również są przyjazne środowisku. Na przykład firma wykorzystuje swoje serwery ponownie już od 2008 r., a średnia długość ich życia wynosi 7 lat. Warto też zwrócić uwagę na fakt, że firma już od dawna stosuje gospodarkę o obiegu zamkniętym, a wskaźnik ponownego wykorzystania komponentów jest niebywale wysoki i wynosi 34 proc. To oznacza, że co trzecia część otrzymuje „nowe życie”. Należy również podkreślić, że OVHcloud stworzyło innowacyjne, autorskie rozwiązanie, jakim jest „chłodzenie wodą”. Pozwala to na chłodzenie serwera przez dziesięć godzin za pomocą… szklanki wody. A warto mieć na uwadze, że to właśnie chłodzenie wyposażenia centrów danych pochłania zazwyczaj ogromne koszty.

Oprócz tego należy również zwrócić uwagę na proekologiczne działania firmy. OVHcloud chce osiągnąć operacyjną neutralność węglową (wliczając w to produkcję) już w ciągu 3 lat, a CarbonNet Zero – przed 2030 r. Przed 2025 r. natomiast – korzystanie w pełni ze źródeł odnawialnych energii. Jeszcze w tym roku firma ma z kolei przyjąć certyfikację zgodnie z normą ISO 50001, która zapewnia, że organizacja posiada funkcjonujący system zarządzania energią, zmniejszający zużycie energii i zwiększający rentowność.

Firmy, które kierują się podobną filozofią i którym faktycznie zależy na zminimalizowaniu oddziaływania na środowisko, mogą być zatem pewne, że OVHcloud będzie właściwym partnerem.

Promocja ekologicznych postaw

Zmniejszenie zużycia energii, odpowiednia zmiana procesu produkcji czy ograniczenie zużycia materiałów powinny być priorytetem dla firm, które chcą ograniczyć ślad węglowy. Dobrym pomysłem jest jednak również promowanie postaw proekologicznych – zarówno wśród pracowników jak i potencjalnych klientów.

Jeśli chodzi o pracowników, ciekawym rozwiązaniem mogą być na przykład specjalnie skonstruowane benefity – takie jak dofinansowanie dojazdu do pracy komunikacją publiczną czy bon na zakup roweru. Z kolei w przypadku klientów można postawić na działania edukacyjne, np. z zakresu segregowania odpadów. Nie ma żadnych wątpliwości, że takie działania nie wpływają na ograniczenie śladu węglowego w firmie tak mocno jak wymienione wyżej działania. Nie zmienia to jednak faktu, że również są potrzebne – zwłaszcza jeśli firmie zależy nie tylko na ograniczeniu śladu węglowego, wpływu na środowisko i na współpracy z kontrahentami o podobnej filozofii, ale i na aktywnym promowaniu idei zielonej transformacji.

Artykuł powstał we współpracy z OVHcloud