Jak rozliczyć PIT online?

Finanse Podatki Dołącz do dyskusji (16)
Jak rozliczyć PIT online?

30 kwietnia mija ostatni termin rozliczenia przychodów za 2017 r. Rozliczenie PIT online jest proste, szybkie, wygodne i nie wymaga wychodzenia z domu. Podpowiadamy krok po kroku jak złożyć PIT przez Internet.

Kto może składać PIT online

Bez korzystania z e-podpisu PIT online złożą podatnicy rozliczający się na formularzach: PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39, PIT-28, PIT-16, PIT-16A oraz PIT-19A.
W tej chwili online można również składać deklarację podatku VAT i PCC.

Co jest potrzebne do złożenia deklaracji podatkowej przez Internet

Roczną deklarację podatkową możemy złożyć online lub za pośrednictwem dowolnego programu do rozliczania PIT pobranego na komputer. Aby proces ten przebiegł poprawnie bez e-podpisu, kreator e-deklaracji będzie wymagać następujących informacji: imię, nazwisko, data urodzenia, nr PESEL, nr NIP oraz kwota przychodu z poprzedniego zeznania podatkowego, obejmująca rozliczenie roku 2016. Jeśli podatnik nie składał zeznania podatkowego za rok 2016, wówczas w pole „kwota przychodu” wpisze wartość zerową. Ponadto podatnik musi posiadać informacje o uzyskanych w trakcie roku przychodach, składkach na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne oraz potrąconych zaliczkach.

Jeśli kwota przychodu za rok 2016 zostanie podana błędnie, program nie rozpozna podatnika i rozliczenie online nie będzie możliwe.

Czy małżeństwo może złożyć PIT online razem

Tak. Gdy małżeństwo rozlicza się wspólnie, deklarację wypełnia tylko jeden z małżonków i jest ona ważna dla obojga. Nie ma potrzeby wysyłania upoważnienia ani drogą tradycyjną, ani elektroniczną. Wystarczy zaznaczyć na deklaracji wolę rozliczenia wspólnego – będzie to traktowane jak oświadczenie o upoważnieniu współmałżonka do złożenia wspólnej deklaracji podatkowej.

Czy e-deklaracja PIT online jest łatwa?

Nawet osoby, które dotąd nie rozliczały swoich PITów samodzielnie mogą złożyć e-deklarację bez obaw, że coś pomylą. Kreator przeprowadza podatnika przez wszystkie etapy deklaracji – od pytania o sposób rozliczania (z małżonkiem, własna działalność gospodarcza, karta podatkowa itd. – na tej podstawie wybiera właściwy PIT), przez ulgi, odliczenia, aż po zaliczki. Przy każdym pytaniu znajdują się odnośniki (najczęściej małe znaki zapytania) pogłębiające zagadnienia, dzięki czemu podatnik dokładnie wie o jaką wartość pyta kreator, czy dane pole go dotyczy czy nie. Wypełnianie kolejno pól powoduje, że system automatycznie uzupełnia za podatnika większość deklaracji. Minimalizuje to możliwość popełnienia błędu przy obliczeniach.

Czy PIT wypełniony online można złożyć w US osobiście?

Dla osób, które obawiają się takiego sposobu doręczania deklaracji podatkowej mamy dobrą wiadomość. E-kreatory umożliwiają przygotowanie tradycyjnej deklaracji, którą składa się w US. Po wypełnieniu zeznania wystarczy zaznaczyć opcję przygotowania do wydruku i PIT online pojawi się w tradycyjnej postaci, możliwej do złożenia w oddziale właściwego urzędu skarbowego.

Czy PIT online umożliwia przekazanie 1% podatku na wybrany cel?

Korzystanie z programu do e-deklaracji umożliwia podatkowi przekazanie 1% podatku. Zdarza się jednak, że niektóre programy definiują konkretny cel i podatnik nie ma możliwości dokonania zmiany.  Na chwilę obecną od tej praktyki się odchodzi i większość dostępnych platform i programów pozwala na wskazanie dowolnego celu, na który podatnik przekazuje 1%.

Skąd wiadomo, że PIT dotarł?

Podatnik, który założył konto na jakiejkolwiek platformie podatkowej ma bieżący dostęp do informacji o tym, co dzieje się z jego deklaracją. Po zalogowaniu śledzi czy PIT dotarł, został rozliczony oraz czy wymaga korekty, której może dokonać również za pośrednictwem e-kreatora. Podatnicy, którzy korzystają z deklaracji online i nie chcą zakładać konta na platformie podatkowej, otrzymują powiadomienia na skrzynkę mailową. Potwierdzeniem doręczenia deklaracji do wybranego urzędu skarbowego jest UPO, czyli Urzędowe Potwierdzenie Odbioru, wysyłane na e-mail bądź wprost na konto platformy podatkowej. Dla organu podatkowego jest to dokument potwierdzający złożenie deklaracji na czas.