Zanim zawrzesz umowę z kontrahentem, sprawdź czy jest godny zaufania. Nie tylko na białej liście podatników VAT

Firma Dołącz do dyskusji (46)
Zanim zawrzesz umowę z kontrahentem, sprawdź czy jest godny zaufania. Nie tylko na białej liście podatników VAT

Kontrahent, który nie płaci swoich zobowiązań, może negatywnie wpłynąć na płynność finansową przedsiębiorcy. Szczególnie w przypadku mniejszych działalności każda zawarta umowa będzie mieć znaczenie. Istnieje szereg sposobów na wyegzekwowanie świadczeń, gdy kontrahent nie płaci faktury. Znacznie prościej jest jednak po prostu zapobiegać podobnym sytuacjom. A to wcale nie jest trudne – wystarczy wiedzieć, jak sprawdzić kontrahenta przed podpisaniem umowy. 

Czy firma w ogóle istnieje?

CEiDG lub KRS to podstawa przy weryfikacji wiarygodności kontrahenta. Aby sprawdzić osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą należy skorzystać z wyszukiwarki CEiDG. Najprościej będzie wpisać numer  NIP czy REGON przedsiębiorcy, ale możliwe jest także podanie jego imienia i nazwiska albo adresu. Tutaj do najważniejszych informacji należeć będą dane o zawieszeniu lub zakończeniu działalności gospodarczej – należy przy tym pamiętać, by zaznaczyć opcję „uwzględnij wykreślone”.  Dzięki temu w wynikach wyszukiwania pojawią się także podmioty, które wcześniej były wpisane do rejestru, ale obecnie nie prowadzą działalności gospodarczej.

Weryfikacja wiarygodności spółki

W przypadku współpracy ze spółkami podmiotów tych należy szukać natomiast w wyszukiwarce KRS. Podając numer NIP, REGON, KRS czy nazwę można znaleźć podstawowe informacje o danej osobie prawnej. Dla przedsiębiorcy kluczowy będzie tu dział 4 wpisu. Tam bowiem znajdują się wzmianki o otwarciu postępowania likwidacyjnego, przekształceniach spółki, podziale, połączeniu, wszczęciu postępowania upadłościowego, układowego restrukturyzacyjnego lub naprawczego czy ustanowieniu kuratora.

Internet – podstawowe źródło informacji

Prostym i skutecznym sposobem na znalezienie informacji jest także skorzystanie z wyszukiwarki internetowej.  Wyszukanie potencjalnego kontrahenta pod jego firmą i z dopiskiem „opinie” to sposób na znalezienie kilku przydatnych informacji. Jeśli większość osób jest niezadowolonych ze współpracy czy zostało oszukanych – na pewno krótki research pozwoli to zauważyć. Podobnie informacje o grupowych pozwach czy aferach gospodarczych znajdą się wysoko w wynikach wyszukiwania.

BIG InfoMonitor

Warto także sprawdzić kontrahenta w bazie BIG InfoMonitor. Są tam przyjmowane, przechowywane i udostępniane informacje gospodarcze o zadłużeniach oraz nieterminowym wywiązywaniu się ze zobowiązań. Co ważne, w bazie BIG InfoMonitor znajdują się również pozytywne informacje o danym podmiocie. A te, szczególnie jeśli jest ich wiele, to dla przedsiębiorcy znak, że kontrahentowi warto zaufać.

Biała lista podatników VAT

Od września 2019 roku funkcjonuje także biała lista podatników VAT prowadzona przez szefa Krajowej Administracji Skarbowej. Umożliwia uzyskanie szeregu informacji przydatnych przy sprawdzaniu kontrahenta, o czym pisaliśmy tutaj:

Jak weryfikować kontrahentów na białej liście?

Zaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek

Przedsiębiorca rozważający współpracę z potencjalnym kontrahentem może poprosić, by ten dostarczył aktualne zaświadczenia o braku zaległości z urzędu skarbowego i  ZUS-u. Jeśli z jakiegoś powodu będzie próbował się od tego wykręcić, jest to wyraźny znak, że może mieć problem z płatnościami. Z takim kontrahentem nie warto zawierać umowy – urząd skarbowy i ZUS mają pierwszeństwo przed przedsiębiorcami jeśli chodzi o zaspokajanie w wyniku egzekucji.

Jak sprawdzić kontrahenta – a może wywiadownia gospodarcza?

Rozwiązaniem, które pozwala na uzyskanie rzetelnych informacji jest zlecenie przeprowadzenia profesjonalnego audytu. Wywiadownie gospodarcze w zamian z odpowiednią opłatę sporządzą raport na temat danego podmiotu. Taki raport jest zazwyczaj bardzo szczegółowy – uwzględnia zarówno podstawowe dane rejestrowe, jak również listy kont bankowych, informacje o kredytach, zadłużeniach, a nawet analizę kondycji finansowej. Zalet korzystania z takiego rozwiązania jest kilka. Przede wszystkim wywiadownia zawodowo zajmuje się sporządzaniem takich raportów, co oznacza, że ma w tym doświadczenie i będzie bardziej skuteczna w wyszukiwaniu informacji niż sam przedsiębiorca. Nie wspominając już o tym, że przy swojej pracy będzie korzystać nie tylko z ogólnodostępnych informacji, ale także z wewnętrznych baz danych. Brzmi świetnie, a czy są jakieś wady? Oczywiście cena. O ile większe firmy będą chętnie korzystać z możliwości oszczędzenia czasu i uzyskania rzetelnego raportu, to dla małego przedsiębiorcy taki wydatek przy zawieraniu umowy może się okazać zbyt wysoki.