Jedna baza podatników VAT uszczelni system jeszcze bardziej?

Podatki Dołącz do dyskusji (12)
Jedna baza podatników VAT uszczelni system jeszcze bardziej?

Jedna baza podatników VAT to jeden z punktów porządku obrad zaczynającego się w środę o 10:00 posiedzenia Sejmu. Ten rządowy projekt ma w założeniu uszczelnić system podatkowy.

Wyłudzenia VAT i walka z nimi

Podatek od towarów i usług przyniósł Skarbowi Państwa w 2018 r. dochody w wysokości 175 mld zł. W tym roku zaś rząd planuje uzyskać z tego tytułu aż 180 mld zł. Zwiększenie wypływów z VAT poprzez uszczelnienie systemu jest jednym z tych sukcesów, którymi rząd i partia rządząca nie bez kozery chwalą się najbardziej. Rząd dotychczas poczynił kroki w celu walki z podatnikami niepłacącymi VAT lub wyłudzającymi jego nienależny zwrot, chociażby zaostrzył kary za przestępstwa podatkowe czy wprowadził Jednolity Plik Kontrolny, ale na tym nie poprzestaje. Następnym krokiem ma być jedna baza podatników VAT.

Czym będzie jedna baza podatników VAT?

Jedna baza podatników VAT ma zawierać szereg danych o podatnikach. Będą to: imię i nazwisko (albo nazwa firmy), PESEL, NIP, REGON, adres siedziby; imiona, nazwiska, PESEL i NIP osób uprawnionych do reprezentacji podmiotu; data rejestracji, odmowy rejestracji albo wykreślenia z rejestru jako podatnika VAT oraz numery rachunków bankowych. Niby nic nowego, bowiem wszystko to są dane, którymi urząd skarbowy już dysponuje. Teraz (tj. po wejściu w życiu procedowanej ustawy) będzie mógł je dopiero zebrać w jednym rejestrze. Projekt przewiduje, że jedna baza podatników VAT będzie aktualizowana raz dziennie.

Jedna baza podatników VAT jawna

W założeniu jedna baza podatników VAT ma pomóc także uczciwym przedsiębiorcom. Dlatego projekt przewiduje, że będzie ona publicznie dostępna na stronie Ministerstwa Finansów. Dzięki temu każdy będzie mógł sprawdzić swojego kontrahenta. Zresztą, w interesie przedsiębiorcy będzie zweryfikować każdy podmiot, któremu zamierza dokonać płatności wyższej niż 15 tys. zł. Bowiem projekt przewiduje, że dokonanie takiej płatności bez pośrednictwa rachunku lub na rachunek inny niż wskazany w bazie, będzie skutkowało niemożnością wliczenia jej w koszty uzyskania przychodu. Powszechna kontrola źródłem społecznego zaufania, pamiętajmy o tym.