Jeśli ustalasz co wchodzi w skład spadku po zmarłym, to musisz wiedzieć co to jest scheda spadkowa

Prawo Rodzina Dołącz do dyskusji
Jeśli ustalasz co wchodzi w skład spadku po zmarłym, to musisz wiedzieć co to jest scheda spadkowa

Ustalając, co wchodzi w skład spadku po zmarłym, musisz wiedzieć, że nie tylko masa spadkowa powinna Cię interesować. Scheda spadkowa stanowi większą wartość i może okazać się, że odziedziczysz znacznie więcej, niż zakładałeś. Co ciekawe definicji schedy spadkowej nie znajdziesz w przepisach, ale przecież nie oznacza to, że takie pojęcie nie istnieje.

Czym jest scheda spadkowa

W krótkim ujęciu jest to majątek, jaki pozostał po zmarłym. Warto zatem dowiedzieć się jak szukać spadku i co można również do niego zaliczyć. Do schedy spadkowej zaliczamy również to, co zmarły rozdysponował za życia na rzecz dzieci i małżonka. Dotyczy to jednak tylko sytuacji, w której mamy do czynienia z dziedziczeniem ustawowym między zstępnymi i małżonkiem zmarłego. To właśnie oni są wzajemnie zobowiązani do zaliczenia na schedę spadkową otrzymanych od zmarłego darowizn oraz zapisów windykacyjnych. Gdy zmarły pozostawi testament, to nie ma mowy już o zaliczeniach na schedę spadkową.  Do schedy spadkowej nie dolicza się drobnych darowizn zwyczajowo w danych stosunkach przyjętych.

Kiedy i czego nie zaliczamy na schedę spadkową

Tak jak wspomniano wyżej, zaliczeń na schedę spadkową nie dokonujemy, gdy mamy do czynienia z dziedziczeniem testamentowym. Nie zaliczamy również drobnych darowizn o charakterze okazjonalnym, przykładowo z okazji urodzin czy imienin. Oczywiście samo określenie czy darowizna jest drobna, czy nie można różnie interpretować. Ocena ta jest uzależniona od konkretnego przypadku. Jeśli spadkodawca wyraźnie zaznaczy, iż dana darowizna nie ma zostać zaliczona na schedę spadkową, to również wyłącza to w niepodważalny sposób  możliwość zaliczenia.

Jak oblicza się wartość schedy spadkowej

W najprostszym ujęciu wartość dokonanych darowizn oraz zapisów windykacyjnych, które możliwe są do zaliczenia, dolicza się do spadku lub do części spadku, która ulega podziałowi między spadkobierców obowiązanych wzajemnie do zaliczenia. Następnie oblicza się schedę spadkową każdego z tych spadkobierców oraz każdemu z nich zalicza się na poczet jego schedy wartość darowizny lub zapisu windykacyjnego podlegającej zaliczeniu. Nie jest dopuszczalne zaliczanie na schedę spadkową pożytków przedmiotu darowizny lub zapisu windykacyjnego.