Cofają liczniki i trafiają do więzienia. Na razie takich osób jest garstka

Moto Zbrodnia i kara Dołącz do dyskusji
Cofają liczniki i trafiają do więzienia. Na razie takich osób jest garstka

W ostatnich latach widać zmianę w podejściu polskich sądów do przestępstwa polegającego na cofaniu liczników.  Sądy pierwszej instancji wydały 218 wyroków skazujących za tego typu cwaniactwo. Kara za cofanie liczników może być dotkliwa.

Zgodnie z art. 306a § 1. Kodeksu karnego za zmianę wskazania drogomierza pojazdu mechanicznego lub ingerencję w prawidłowość jego pomiaru grozi kara pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat.

Cofanie liczników to przestępstwo

Ubiegły rok był przełomowy w kontekście walki z kręceniem liczników. Sądy pierwszej instancji wydały w tym czasie 95 wyroków skazujących, z czego w aż 38 przypadkach wobec sprawców orzeczono karę pozbawienia wolności. W 20 z tych spraw wydano wyroki bez zawieszenia.

Dla porównania, w poprzednich latach takie wyroki zapadały dużo rzadziej. W 2021 roku na 58 spraw zapadło 14 wyroków pozbawienia wolności (12 w zawieszeniu), a w 2022 roku na 49 spraw karę pozbawienia wolności orzeczono w 13 przypadkach. Jednak tylko w jednym przypadku była to kara bez tzw. zawiasów.

Zmiany w prawie a dynamika wyroków

Zmiany w prawie były odpowiedzią na rosnący problem z oszustwami licznikowymi na polskim rynku samochodowym. W pierwszym roku po zmianie przepisów sądy były niechętne do orzekania wyroków pozbawienia wolności, co widoczne jest w statystykach z 2020 roku, kiedy to na 16 spraw wszczętych z tego artykułu tylko trzy zakończyły się karą pozbawienia wolności, a wszystkie wyroki wydano w zawieszeniu.

Zestawiając te dane z ubiegłorocznymi, możemy zaobserwować zaostrzenie polityki sądowniczej wobec przestępców manipulujących przebiegiem pojazdów. Sądy coraz częściej wymierzają surowe kary, co ma bezpośredni wpływ na świadomość społeczną i działania nieuczciwych handlarzy. Jednak nadal pozostaje dużo do zrobienia. Z dużym prawdopodobieństwem można bowiem sądzić, że skala oszustw nie ogranicza się do osądzonych przypadków, lecz jest duża większa.

Rola policji i społeczne znaczenie zmian

Policja odgrywa istotną rolę w wykrywaniu przypadków manipulowania wskazaniami liczników. W razie stwierdzenia nieprawidłowości w tym zakresie podczas kontroli drogowej funkcjonariusze mają obowiązek sporządzić notatkę, będącą pierwszym krokiem do wszczęcia postępowania karnego. Wzrost liczby skazanych „magików” w ostatnim roku jest m.in. efektem lepszej współpracy między organami ścigania.

Zdecydowane działania organów ścigania i sądów pokazują determinację polskich służb w walce z nieuczciwymi sprzedawcami. Wzrost świadomości społecznej, surowości kar i nieuchronności sankcji mają za zadanie nawet nie tylko karać, co odstraszać potencjalnych przestępców. To w dłuższej perspektywie powinno zwiększyć transparentność transakcji motoryzacyjnych w Polsce.