Dla wielu jest to dość oczywiste, dla innych zawiłe. Kiedy dziedziczy się spadek?

Rodzina Dołącz do dyskusji
Dla wielu jest to dość oczywiste, dla innych zawiłe. Kiedy dziedziczy się spadek?

Kiedy dziedziczy się spadek? Pytanie może banalne, ale dla osób, które nie miały styczności z prawem spadkowym dość istotne. W końcu z formalnego punktu widzenia moment odziedziczenia spadku jest inny niż ten, o którym może pomyśleć przeciętna osoba.

Kiedy dziedziczy się spadek?

Zgodnie z doktryną prawa nabycie spadku następuje w momencie jego otwarcia. Dość zagmatwane i trudne do wyobrażenia. Dla uproszczenia możemy przyjąć, że momentem dziedziczenia spadku jest po prostu śmierć spadkodawcy. Wtedy w świetle prawa cały majątek, który posiadał zmarły, przechodzi na jego spadkobierców. Aby jednak nabyć spadek „do końca”, każdy spadkobierca musi podjęć pewne czynności formalne, które potwierdzą zaistnienie tego faktu. Tymi czynnościami będzie uzyskanie dokumentu potwierdzającego powyższe zdarzenie prawne. W zależności od wyboru drogi będzie to postanowienie sądu lub akt notarialny. Tak wygląda teoria. W praktyce sprawa jest dużo prostsza.

Dla przeciętnej osoby, która chce uporządkować sprawy spadkowe, momentem odziedziczenia spadku będzie uzyskanie dokumentu potwierdzającego jego nabycie. Tylko posiadając taki dokument, można dokonywać czynności związanych z rozporządzaniem spadkiem oraz potwierdzić dane okoliczności przed urzędami. Oczywiście uzyskane postanowienie lub akt notarialny służy jedynie celom formalnym, jednak jest dość istotny. Sama śmierć spadkodawcy i jej potwierdzenie nie będzie mieć żadnego znaczenia jeżeli jako spadkobiercy będziemy chcieć rozporządzać odziedziczonym majątkiem.

Jak potwierdzić nabycie spadku?

Odziedziczenie spadku jest więc dla prozaicznych czynności ściśle związane z jego nabyciem. Tu, jak już wielokrotnie było omawiane na naszym portalu, istnieją dwie drogi. Pierwsza — sądowa — zmierzająca do uzyskania postanowienia stwierdzającego nabycie spadku i druga — notarialna — zmierzająca do uzyskania aktu poświadczenia dziedziczenia. Wybór należy do spadkobierców.

Takie spojrzenie na kwestię dziedziczenia może na pierwszy rzut oka wydawać się dość zawiłe. Z punktu widzenia orzecznictwa jest jednak dość istotne i chociaż pewnie większość osób nigdy nie spotka się z problemami mogącymi pojawić się na tym tle, warto o tym pamiętać. Moment dziedziczenia jest istotny choćby ze względu na kwestię ustalenia masy spadkowej, czyli składników, które wchodzą w skład dziedziczonego majątku oraz spadkobierców.