Szef może w niektórych sytuacjach przerwać urlop pracownika. Ale pod pewnymi warunkami

Praca Dołącz do dyskusji
Szef może w niektórych sytuacjach przerwać urlop pracownika. Ale pod pewnymi warunkami

Co do zasady pracodawca nie ma prawa odwołać pracownika z urlopu wypoczynkowego czy z urlopu bezpłatnego. Kodeks pracy przewiduje jednak pewne wyjątki. Kiedy pracodawca może przerwać urlop?

Kiedy pracodawca może przerwać urlop?

Pracodawcy nie mogą bez przyczyny odwołać pracownika z urlopu – co nie znaczy, że w ogóle nie mają takiej możliwości. Kiedy pracodawca może przerwać urlop? Zgodnie z art. 167 par. 1 Kodeksu pracy,

Pracodawca może odwołać pracownika z urlopu tylko wówczas, gdy jego obecności w zakładzie wymagają okoliczności nieprzewidziane w chwili rozpoczynania urlopu.

Niestety, problem polega na tym, że przepisy nie precyzują konkretnie, o jakie okoliczności chodzi; nie istnieje żaden katalog przyczyn uzasadniających odwołanie pracownika z urlopu. Uznaje się natomiast, że chodzi o sytuacje, gdy obecność pracownika jest niezbędne np. do zapewnienia ciągłości prac lub jeśli jego kompetencje okażą się kluczowe z punktu widzenia organizacji. Tym samym pracodawca może odwołać pracownika z urlopu np. w sytuacji, gdy w zakładzie pracy doszło do awarii lub innych nieprzewidzianych zdarzeń, a jedynie pracownik przebywający na urlopie jest w stanie poradzić sobie z tym problemem. Należy przy tym pamiętać, że nie chodzi o problemy, których rozwiązanie może spokojnie poczekać do końca urlopu pracownika, a o takie, które wymagają jak najszybszej interwencji (w innym wypadku narażając np. firmę na duże koszty finansowe).

Inną sytuacją, która usprawiedliwia przerwanie urlopu pracownika i wezwanie go do firmy, są np. strategiczne negocjacje czy rozmowy biznesowe, wymagające obecności pracownika – ze względu na fakt zajmowania przez niego określonego stanowiska czy posiadania kompetencji, których nie posiadają inni pracownicy nieprzebywający na urlopie.

Warto jednak podkreślić, że odwołanie pracownika z urlopu jest możliwe jedynie, jeśli w momencie rozpoczynania urlopu przez pracownika nie było wiadomo, że zaistnieją okoliczności pozwalające na odwołanie go z urlopu. Jeśli tym samym pracodawca wyraził zgodę na urlop pracownika, ale miał świadomość, że w trakcie urlopu w firmie odbędzie się ważne spotkanie biznesowe, na którym urlopowany pracownik musi być, a w dodatku pozwolił na rozpoczęcie tego urlopu, to odwołanie z urlopu nie powinno mieć miejsca.

To szef ponosi koszty odwołania z urlopu

Zgodnie z art. 167 par. 2 Kodeksu pracy,

Pracodawca jest obowiązany pokryć koszty poniesione przez pracownika w bezpośrednim związku z odwołaniem go z urlopu.

Tym samym jeśli pracownik był w trakcie wakacyjnego wyjazdu, pracodawca musi pokryć koszty niewykorzystanych przez pracownika rezerwacji hotelowych, niewykorzystanych (ale opłaconych) wycieczek dodatkowych czy koszty transportu. Warto jednocześnie mieć świadomość, że odwołanie z urlopu to polecenie służbowe – w razie odmowy pracownikowi grozi kara porządkowa, a w skrajnych sytuacjach nawet zwolnienie dyscyplinarne.

Jednocześnie przekazanie pracownikowi informacji o odwołaniu z urlopu wypoczynkowego musi być skuteczne – tym samym jeśli np. pracodawca dzwonił na wyłączony telefon służbowy, to o skuteczności odwołania nie ma mowy. Pracodawca musi zatem znaleźć taki sposób, by mieć pewność, że do pracownika na pewno dotarło jego polecenie.