Kontrole ZUS nie ustają, w ciągu ostatniego roku było ich pół miliona

Podatki Praca Dołącz do dyskusji (62)
Kontrole ZUS nie ustają, w ciągu ostatniego roku było ich pół miliona

Kontrole ZUS w 2018 roku były akcją na niezwykle szeroką skalę. Chodziło o zwalczanie wyłudzania świadczeń, np. chorobowych i weryfikację orzeczeń o czasowej niezdolności do pracy. Wynik szokuje – łączna kwota cofniętych bądź obniżonych świadczeń wyniosła 195 milionów złotych!

Kiedy można stracić zasiłek chorobowy? Gdy wykonujemy pracę zarobkową, bądź też wykonujemy jakiekolwiek czynności, które mogą utrudnić nam powrót do zdrowia. Nie można więc co do zasady wykorzystać urlopu chorobowego jak wypoczynkowego i ruszyć z rodziną na wakacje. Zakład Ubezpieczeń Społecznych sprawdzał więc, czy osoby pozostające na zwolnieniu wciąż są chore i czy wykorzystują ten czas właściwie.

Kontrole ZUS – oszczędność czy koszt?

Na papierze wszystko wygląda świetnie – dzięki sprawnej weryfikacji udało się ograniczyć wyłudzenia. Pojawia się jednak pytanie o koszt tak szeroko zakrojonej akcji kontrolnej? Z pewnością przeprowadzenie rutynowej kontroli generuje pewne koszta, jednak o tym jakie konkretnie, urząd w sprawozdaniu nie wspomina. Ostatecznie jednak na utrzymanie funduszu zrzucamy się wszyscy, więc w jakiś sposób weryfikowanie zwolnień przeprowadzane być musi. Co składa się na prawie 200 milionów złotych, stanowiących nieudane wyłudzenia z ZUS?

Wstrzymanie wypłacania świadczeń dało 31,2 mln. oszczędności, natomiast ich obniżenie w sytuacji, w której tytuł ubezpieczenia ustał – aż 160,2 mln. zł. Kolejne 3,5 mln. złotych oszczędności dało obniżanie świadczeń dla osób, które zbyt późno dostarczyły zwolnienie lekarskie. Ta kategoria pojawia się jednak w takim raporcie po raz ostatni, gdyż od 1 stycznia 2019 roku, obowiązuje system e-zwolnień.

Nie zawsze jednak to ZUS będzie opłacał zasiłek chorobowy. W pewnych okolicznościach ciężar ten przechodzi na pracodawcę, zatrudniającego powyżej 20 osób – przy tym liczy się stan na koniec poprzedniego roku. Oznacza to, że jeżeli w poprzednim roku w zakładzie – przykładowo – pracowało 21 osób, to w kolejnym roku to pracodawca będzie wypłacał zasiłek chorobowy swoim pracownikom.

Komu ZUS wypłaca zasiłek chorobowy?

Oprócz zakładów pracy, które w poprzednim roku zatrudniały do 20 osób, istnieje jeszcze szeroki katalog osób, którym to właśnie ZUS wypłaci zasiłek chorobowy. Warunkiem jest, że dana osoba jest ubezpieczona. Świadczenia prosto z funduszu otrzymują więc min. duchowni, osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą i osoby uprawnione do zasiłku dla bezrobotnych.