Niedługo konieczność wystawienia faktur przez KSeF może objąć także przedsiębiorców spoza Polski

Firma Podatki Technologie Dołącz do dyskusji
Niedługo konieczność wystawienia faktur przez KSeF może objąć także przedsiębiorców spoza Polski

Wejście w życie systemu KSeF w Polsce coraz bliżej. Od połowy 2024 roku przedsiębiorcy będą zobligowani do korzystania z Krajowego Systemu e-Faktur. Celem wprowadzenia systemu tego typu jest automatyzacja i przyspieszenie obsługi klienta. Z systemu korzystają już chętni przedsiębiorcy, a obecnie trwają prace nad objęciem nim także zagranicznych właścicieli firm. O całym procesie poinformowało niedawno Ministerstwo Finansów.

W tym momencie przygotowywane są wytyczne, które pozwolą na włączenie przedsiębiorców zagranicznych do systemu

W tym wypadku chodzi między innymi o przedsiębiorców, którzy nie mają siedziby w Polsce, ale spełniają kryteria prowadzenia działalności w naszym kraju. Ministerstwo Finansów poinformowało ponadto, że cały system ma polegać na indywidualnej ocenie każdego przedsiębiorcy zagranicznego. W resorcie mają powstawać przepisy, które uproszczą procedury kwalifikacji danego przedsiębiorcy zagranicznego do wystawiania faktur przez KSeF.

Z tych zapisów wynika, że przedsiębiorcy, którzy nie mają siedziby firmy w naszym kraju, z dużą dozą prawdopodobieństwa będą mogli skorzystać z nowo tworzonego systemu e-faktur. Jak to jednak w życiu bywa, tutaj również przepisy mogą być niejasne. Od tej zasady będą występowały wyjątki, które zostały nakreślone w odpowiedzi Ministerstwa Finansów na wątpliwości i zapytania dziennikarzy i przedsiębiorców:

Obowiązek wystawiania faktur ustrukturowanych nie będzie dotyczył faktur sporządzanych: (…) przez podatnika nieposiadającego siedziby działalności gospodarczej na terytorium kraju, który posiada stałe miejsce jej prowadzenia w Polsce, przy czym to stałe miejsce prowadzenia działalności nie uczestniczy w dostawie towarów lub świadczeniu usług, dla których wystawiono fakturę, przez podatnika korzystającego z procedur szczególnych, o których mowa w dziale XII w rozdziałach 7, 7a i 9, dokumentujących czynności rozliczane w tych procedurach (dotyczy to OSS i IOSS), na rzecz nabywcy towarów lub usług będącego osobą fizyczną nieprowadzącą działalności, w przypadku odpowiednio udokumentowanych dostaw towarów lub świadczenia usług, określonych w przepisach, wydanych na podstawie art. 106s ustawy o VAT.

Przedsiębiorcy wymienieni przez resort w odpowiedzi będą musieli wystawiać elektroniczne lub papierowe faktury.

Część podatników zostanie dotknięta opóźnieniem we wdrażaniu systemu

Na tę chwilę wiemy o tym, że systemem KSeF do końca roku 2024 nie zostaną objęci podatnicy zwolnieni z VAT oraz korzystający z kas rejestrujących i wystawiający faktury uproszczone. Cały system obejmie tych podatników od 1 stycznia 2025. Od 1 lipca 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. będą mogli oni wystawiać faktury ustrukturyzowane na zasadzie dobrowolności.