Kupowanie tytoniu przez internet często kończy się oskarżeniem o paserstwo akcyzowe

Prawo Zakupy Dołącz do dyskusji
Kupowanie tytoniu przez internet często kończy się oskarżeniem o paserstwo akcyzowe

Wiele osób palących papierosy decyduje się na kupno tytoniu nie tylko w punktach stacjonarnych. Niższa cena skłania wiele osób do odwiedzania miejsc w sieci, gdzie oferowany jest tytoń w większych opakowaniach. Często jednak kupowanie tytoniu przez internet może skończyć się wezwaniem do urzędu celno-skarbowego. Tam kupujący może usłyszeć zarzuty paserstwa.

Kupujesz tytoń z niewiadomego źródła? Możesz być paserem akcyzowym

Podstawą postawienia zarzutów za kupowanie tytoniu z niesprawdzonych miejsc w internecie może być art. 65 § 2b Kodeksu karno-skarbowego.

Kto podejmuje czynności zmierzające bezpośrednio do nabycia wyrobów akcyzowych, o których na podstawie towarzyszących okoliczności powinien i może przypuszczać, że stanowią one przedmiot czynu zabronionego określonego w art. 63-64, art. 69 § 1 lub 3, art. 69a, art. 73 lub art. 73a, podlega karze grzywny do 240 stawek dziennych.

Często jednak za zamiar kupna mniejszych ilości tytoniu w internecie, organ może postawić nam zarzuty z 65 § 4. K.k.s.

Jeżeli kwota podatku narażonego na uszczuplenie nie przekracza ustawowego progu, sprawca czynu zabronionego określonego w § 1–2b
podlega karze grzywny za wykroczenie skarbowe.

Kupowanie tytoniu przez internet z niesprawdzonych miejsc często kończy się nałożeniem kary grzywny. Organ w wielu przypadkach odstępuje jednak od wymierzania kary

Powodem odstąpienia od wymierzania kary jest niska szkodliwość czynu. Takie postępowanie organu wynika z art. 19 § 1 K.k.s.

Sąd może odstąpić od wymierzenia kary, co nie stoi na przeszkodzie orzeczeniu środka karnego wymienionego w art. 22 katalog kar, środków karnych i środków zabezpieczających § 2 pkt 2-6 lub w art. 47 kary i środki karne za wykroczenia skarbowe § 2 pkt 2 i 3, jeżeli zachodzą warunki jego orzeczenia i cele kary zostaną przez ten środek spełnione, w szczególności w wypadkach przewidzianych w kodeksie.

Kupowanie tytoniu na potrzeby własne również może stanowić okoliczność łagodzącą, a osoba dokonująca tego typu zakupu w internecie może często nie zdawać sobie sprawy z nielegalności kupowania tytoniu od nieznanych sprzedających. Mimo tego, że niewiedza w takim wypadku nie zwalnia kupujących z odpowiedzialności za popełnione czyny, często organ może zdecydować o odstąpieniu od wymierzania kary lub nałożeniu na oskarżonego symbolicznej grzywny.

Nie zmienia to faktu, że każdy, kto decyduje się na kupno tytoniu z niesprawdzonego źródła, może spodziewać się wezwania na przesłuchanie do urzędu celno-skarbowego. Aby uniknąć nieprzyjemności, warto zachować szczególną ostrożność podczas dokonywania zamówień na produkty objęte akcyzą.