Łączenie ze sobą wypłat z polis ubezpieczeniowych to bardzo dobre rozwiązanie dla naszego portfela

Finanse Dołącz do dyskusji
Łączenie ze sobą wypłat z polis ubezpieczeniowych to bardzo dobre rozwiązanie dla naszego portfela

Nieoczekiwane wypadki na wyjazdach służbowych lub urlopowych mogą zdarzyć się każdemu z nas. Dotyczy to także dzieci, które uczestniczą często w wyjazdach zarówno w czasie zimowym jak i letnim. Dobrym wyjściem jest w takim wypadku wykupienie odpowiedniej polisy NNW zarówno dla osoby dorosłej, jak i dla dziecka. Nie każdy z nas jednak wie, że w przypadku nieoczekiwanego zdarzenia, wypłaty z wielu polis mogą być bez problemu łączone ze sobą.

Ubezpieczenia NNW różnią się od tych majątkowych możliwością sumowania wypłat od kilku ubezpieczycieli

Jest to ważne przede wszystkim w przypadku dzieci, które uczestniczą w wyjazdach szkolnych. W takich razach rzadko kiedy mają one wykupione jedno ubezpieczenie. W wielu wypadkach są to dwie, trzy lub nawet więcej polis NNW. Dotyczy to szczególnie wyjazdów na narty, których częścią jest polisa NNW. Do tego mogą dochodzić także ubezpieczenia szkolne, a także indywidualne, całoroczne polisy NNW.

Posiadasz określoną ilość polis NNW – dostaniesz tyle samo świadczeń

Różnicę w ubezpieczeniach majątkowych i osobowych reguluje art. 805  § 2 k.c.:

Świadczenie ubezpieczyciela polega w szczególności na zapłacie:

  • przy ubezpieczeniu majątkowym – określonego odszkodowania za szkodę powstałą wskutek przewidzianego w umowie wypadku;
  • przy ubezpieczeniu osobowym – umówionej sumy pieniężnej, renty lub innego świadczenia w razie zajścia przewidzianego w umowie wypadku w życiu osoby ubezpieczonej.

W przypadku ubezpieczeń osobowych, a do takich zaliczamy polisy NNW, świadczenia należą się w pełnej wysokości od każdej z wykupionych polis. To dlatego w przypadku wypadku dziecka na wycieczce szkolnej, możemy oczekiwać wypłaty odszkodowania od każdego towarzystwa ubezpieczeniowego.

Odszkodowanie od sprawcy nie wyklucza wypłaty ubezpieczenia NNW

Na wyjazdach narciarskich często może zdarzyć się sytuacja, w której uczestniczy inny narciarz. W wypadku kiedy dojdzie do nieoczekiwanego zdarzenia (np. wjechania w dziecko), odszkodowanie jest wypłacane od sprawcy lub jego ubezpieczenia. Nie wyklucza to jednak skorzystania z możliwość wypłaty świadczenia z wykupionych przez nas polis NNW.

Kilka polis umożliwia wypłacenie wielu świadczeń także w przypadku ubezpieczeń na życie

Jeżeli mamy wykupioną polisę na życie u dwóch ubezpieczycieli (w tym np. jedną zakładową), również możemy wypłaty w ramach obu tych świadczeń. Sytuacje takie mogą mieć miejsce np. po nieszczęśliwym wypadku, na którego skutek utraciliśmy zdolność do wykonywania swoich obowiązku zawodowych i staliśmy się inwalidami.