Jeden z oddziałów ZUS zacznie rozsyłać listy, które zdecydowanie nie spodobają się podatnikom

Finanse Praca Dołącz do dyskusji
Jeden z oddziałów ZUS zacznie rozsyłać listy, które zdecydowanie nie spodobają się podatnikom

Zazwyczaj list z ZUS nie wiąże się z przykrymi konsekwencjami. Inaczej będzie jednak w przypadku pisma nadanego przez oddział Zakładu Ubezpieczeń w Legnicy, który dostał specjalne zadanie. Okazuje się bowiem, że to właśnie ten oddział będzie egzekwować należności z tytułu nieprawidłowo pobranych emerytur, rent i innych świadczeń wypłacanych przez ZUS.

Ten list z ZUS będzie oznaczać kłopoty

Zakład Ubezpieczeń Społecznych wysyła listy w różnych sytuacjach; na przykład do końca lutego br. pisma z ZUS otrzymało ponad 10 milionów adresatów, a w korespondencji znajdował się PIT potrzebny do rozliczenia ze skarbówką. Zakład wysyła też niekiedy listy do przedsiębiorców, chociaż co do zasady robi to w tym momencie w formie elektronicznej, za pośrednictwem PUE ZUS.

Czasem jednak list z ZUS może zwiastować kłopoty. Tak będzie w przypadku pisma z legnickiego oddziału Zakładu, który ma zyskać nową specjalizację. Jak informuje „Rz”, projekt rozporządzenia ministra finansów w sprawie siedzib i właściwości rzeczowej raz miejscowej dyrektorów oddziałów ZUS wyznaczonych do działania jako organy egzekucyjne przewiduje, że legnicki oddział zajmie się egzekwowaniem należności z tytułu nieprawidłowo pobranych emerytur, rent, zasiłków i innych świadczeń wypłacanych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Projektowana zmiana byłaby istotna ze względu na fakt, że do tej pory egzekucją zarówno należności składkowych, jak i należności, które nie mogą być potrącane z bieżących świadczeń, zajmowali się dyrektorzy 43 oddziałów ZUS. Jeśli rozporządzenie zostanie przyjęte, egzekucją należności zajmie się wyłącznie legnicki oddział – co oznacza również, że podatnik, który otrzyma list z ZUS z Legnicy, będzie mógł spodziewać się kłopotów.

„Superoddział” ZUS w Legnicy będzie przejmować sprawy stopniowo

Należy jednocześnie zaznaczyć, że zmiany nie zostaną wdrożone od razu po przyjęciu rozporządzenia; modyfikacje będą wprowadzane stopniowo. Najpierw oddział ZUS w Legnicy ma ma przejąć egzekucję świadczeń w postępowaniach, które zostaną wszczęte po wejściu w życie zmian (a rządzący planują, by rozporządzenie obowiązywało od 1 czerwca 2024 r.). Postępowania wszczęte wcześniej będą przejmowane przez legnicki oddział stopniowo, według kalendarza zawartego w rozporządzeniu; wszystkie postępowania mają zostać jednak przejęte przez ZUS w Legnicy do 1 września 2025 r.

Teoretycznie nadanie legnickiemu oddziałowi specjalizacji ma usprawnić egzekucję świadczeń; na razie trudno jednak określić, czy tak się faktycznie stanie. Wiadomo natomiast, że podatnicy, którzy otrzymają pismo z Legnicy, nie będą mogli spodziewać się dobrych wieści.