Internet wygrywa z telewizją. Coraz mniej osób płaci abonament RTV

Codzienne Dołącz do dyskusji
Internet wygrywa z telewizją. Coraz mniej osób płaci abonament RTV

Z najnowszego sprawozdania przedstawionego przez KRRiTV wynika, że telewizja traci na popularności. Nie tylko mniej osób ją ogląda, ale również spada liczba osób i instytucji opłacających abonament RTV. Dane za 2022 rok podsumowała Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji i przekazała najwyższym organom państwa. Ich analiza pokazuje trudności, z jakimi boryka się telewizja zmuszona do konkurowania z internetem.

Coraz mniej osób i instytucji płaci abonament RTV

Pod koniec 2022 roku Poczta Polska miała zarejestrowanych 4 947 939 abonentów, w tym 239 237 instytucjonalnych. Z tego 4 703 846 miało telewizor lub radio, a 244 093 tylko radio.

Ogólnie rzecz biorąc, liczba abonentów z zarejestrowanymi odbiornikami RTV zmniejszyła się o 1 596 793. Dodatkowo zanotowano spadek liczby abonentów zwolnionych od opłat abonamentowych – o 1 359 639.

Na 31 grudnia 2022 roku zarejestrowane odbiorniki miało 4 708 702 (34,7 proc.) gospodarstwa domowe, z których 2 563 842 (54,5 proc.) było zwolnionych z opłat abonamentowych.

Wielu Polaków unika opłat abonamentowych

Nie wszyscy abonenci decydują się na opłacanie abonamentu. Tylko 34,7 proc. z nich to robi. W przypadku telewizji lub telewizji i radia opłata za abonament 27,3 zł (24,5 zł w 2022 roku) miesięcznie, a w przypadku radia 8,7 zł (7,5 zł w 2022 roku). Kto musi płacić? Osoby, które mają i używają odbiorników telewizyjnych lub radiofonicznych, a także różne instytucje, takie jak sanatoria, żłobki, szkoły wyższe czy zakłady pracy. A kto płacić nie musi? Między innymi osoby, które ukończyły 75 rok życia. A także osoby zakwalifikowane do pierwszej grupy inwalidzkiej (wobec których orzeczono, że są całkowicie niezdolne do pracy).

Oto dane na temat liczby osób, które wywiązywały się z tego obowiązku w ostatnich latach: 2022 – 2,5 mln, 2021 – 3,9 mln, 2020 – 3,9 mln, 2019 – 2,8 mln, 2018 – 2,8 mln i 2017 – 2,6 mln.

A co grozi za niepłacenie abonamentu RTV? Jeżeli kontrolerzy wykażą, że nie zarejestrowaliśmy odbiornika, możemy otrzymać karę w wysokości nawet 30-krotności miesięcznej stawki za abonament. Za zarejestrowanie odbiornika, ale niepłacenie abonamentu RTV, otrzymamy upomnienie. Jeżeli to nie przyniesie skutku, sprawa najpewniej trafi do urzędu skarbowego.

Od stycznia do 30 września 2022 roku rozpoczęto postępowania egzekucyjne na podstawie prawie 40 tys. tytułów wykonawczych wystawionych w związku z nieuregulowanym abonamentem RTV.

Telewizja przegrywa z internetem

Jak się okazuje, coraz mniej osób korzysta z tradycyjnej telewizji. Jej pozycja jest zagrożona przez rosnącą popularność internetu. Według raportu KRRiTV grupa wiekowa 10-24 lata spędza przed telewizorem średnio o 11 minut mniej. Natomiast liczba widowni telewizyjnej spadła ogółem o 310 tys. osób.