Można odzyskać nadpłatę kredytu związaną z zawyżaniem kursu franka

Finanse Dołącz do dyskusji
Można odzyskać nadpłatę kredytu związaną z zawyżaniem kursu franka

Do niedawna nikt, kto kilka lat temu zdecydował się na wzięcie kredytu mieszkaniowego we frankach, nie miał żadnych możliwości dochodzenia swoich praw, nawet jeśli uważał, że w jego przypadku zastosowane złe przeliczniki pomiędzy kursami franka i złotówki. Niedawny wyrok Sądu najwyższego może to zmienić!

Banki zwykle same ustalają przeliczniki spłat rat kredytów zaciągniętych przez swoich klientów w różnych walutach. Są to zazwyczaj różnice od jednego do kilku groszy gorsze niż średnie ogłaszane przez NBP. Dzięki takiemu zabiegowi zarabiają dodatkowo na danym kredycie, który w złotówkach dawałby im lepszy zysk.

Pewni kredytobiorcy, którzy mieli zaciągnięty kredyt w BZ WBK S.A., nie byli zadowoleni ze sposobu, w jaki bank oblicza wysokość różnic pomiędzy złotówkami i frankami, dlatego postanowili zażądać uznania tego za nieprawidłowe. Sąd przychylił się do ich prośby, gdyż w treści umowy nie było informacji określającej dokładnie jak takowe przeliczenia będą dokonywane, co dało bankowi zbyt wiele swobody. Sąd apelacyjny zmienił ten wyrok, gdyż powołał się na ustawę spreadową i stwierdził, że jeśli klientom banku nie podobały się wcześniejsze wysokości różnic pomiędzy złotówkami i frankami, to powinni wskazać kurs, jaki powinien być stosowany w przeliczaniu rat. Dzięki ustawie spreadowej można też spłacać kredyt bezpośrednio w walucie, w której jest udzielony kredyt – we frankach, euro, jenach, czy innej.

Wyroki oznaczają to, że każdy, kto uważa, że raty spłacane do wejścia w życie ustawy spreadowej były naliczane mu niekorzystnie, może złożyć do sądu pozew o rozliczenie ich według kursu, który wskaże jako prawidłowy. Jeśli sąd przychyli się do jego wniosku, może odzyskać nadpłacone kwoty.

Jeśli macie wątpliwości co do prawidłowości umów z bankami lub sądzicie, że moglibyście zlożyć pozew, ale nie wiecie jak się do tego zabrać, to skontaktujcie się z naszymi prawnikami, którzy są dostępni stale pod adresem kontakt@bezprawnik.pl, chętnie Wam pomogą.

Zdjęcia pochodzą z shutterstock.com