Sąd źle nagrał rozprawę – całe przesłuchanie do powtórki

Gorące tematy Państwo dołącz do dyskusji (14) 30.03.2016
Sąd źle nagrał rozprawę – całe przesłuchanie do powtórki

Udostępnij

Cezary Adamczyk

Nagrywanie spraw w sądzie też może stanowić problem natury prawnej. Jeśli sąd źle nagra rozprawę, to całe przesłuchanie może zostać odesłane do… powtórki. 

Takie jest sedno uchwały Sądu Najwyższego z dnia 23.03.2016 r. Kolejny raz najważniejszy sąd w Polsce, w ocenie autora artykułu, stanął na wysokości zadania, uniemożliwiając powstawanie jakichkolwiek manipulacji lub niejasności w zakresie przebiegu rozprawy sądowej.

Powyższe dotyczy oczywiście tylko tych sądów, w których prowadzony jest protokół elektroniczny, a więc (zgodnie z moimi doświadczeniami) sądów okręgowych. Tam gdzie ostał się protokół papierowy, nadal najistotniejsza jest jego treść.

Nagrywanie spraw w sądzie

Czego dotyczyło zagadnienie rozpatrzone przez Sąd Najwyższy i dlaczego było takie ważne? W rozpatrywanej przez sąd sprawie nagranie było niepełne, tj. nie było słychać części wypowiedzianych w toku rozprawy słów i powstało pytanie czy można się pomocniczo oprzeć na transkrypcji rozprawy czy też należy dowód powtórzyć?

SN opowiedział się za drugą opcją i w pełni słusznie. W niektórych sprawach spowoduje to przedłużenie jej rozpoznania i to nie z winy sędziego, gdyż ten nie ma wpływu na jakość sprzętu nagrywającego, jednakże przyjęcie odmiennego zapatrywania stałoby w sprzeczności z ideą dokładnego protokołowania przebiegu rozprawy.

Ze swego doświadczenia wiem, że bywają tacy sędziowie (w mniejszości), którzy zadają pytania sugestywne, ukierunkowane na ich określoną wizję sprawy, co przy protokole elektronicznym w znacznym stopniu jest ograniczane.

SN ustalił jasne zasady, wypowiedzi mają być nagrane, a w przypadku nagrywania ewentualne transkrypcje nie mają znaczenia. Sąd powinien więc, jeśli jest taka potrzeba, ,,dosłuchać” świadka.

Jeśli chciał(a)byś uzyskać poradę prawnika w powyższym lub też innym zakresie, to z redakcją Bezprawnik.pl współpracuje zespół prawników specjalizujących się w poszczególnych dziedzinach, który solidnie, szybko i tanio pomoże rozwiązać Twój problem. Opisz go pod adresem e-mailowym kontakt@bezprawnik.pl, a otrzymasz bezpłatną wycenę rozwiązania sprawy.