Nie dostałeś świadectwa pracy? Żądaj odszkodowania!

Praca Dołącz do dyskusji
Nie dostałeś świadectwa pracy? Żądaj odszkodowania!

Wydanie świadectwa pracy jest obowiązkiem pracodawcy. Jeśli z powodu nie otrzymania dokumentu nie dostaliśmy zatrudnienia, możemy wnioskować o wypłatę dodatkowego wynagrodzenia.

W trakcie wykonywania każdej umowy o prace, odnotowywane są rozmaite informacje o nas, jako osobach zatrudnionych. Do informacji następnej osoby, która zdecyduje się podpisać z nami umowę, powinny dotrzeć dane z poprzedniego miejsca świadczenia usług. Jest to na przykład liczba wykorzystanych dni urlopowych, chorobowych, powód rozwiązania umowy i długość jej trwania. Zakład Ubezpieczeń Społecznych może także żądać świadectwa pracy ze wskazaniem zarobionej sumy w danym okresie rozliczeniowym. Co w sytuacji, kiedy zakład, w którym byliśmy zatrudnieni nie dał nam takiego dokumentu?

Przede wszystkim, należy zdać sobie sprawę, że pracodawca musi wydać nam świadectwo pracy. Powinien zrobić to w momencie wygaśnięcia stosunku pracy lub jeśli nie jest to możliwe, na przykład w związku z nieobecnością osoby zatrudnionej, w terminie do siedmiu dni. Zobowiązuje go do tego art. 97 kodeksu pracy:

W związku z rozwiązaniem lub wygaśnięciem stosunku pracy pracodawca jest obowiązany niezwłocznie wydać pracownikowi świadectwo pracy. Wydanie świadectwa pracy nie może być uzależnione od uprzedniego rozliczenia się pracownika z pracodawcą.

Wyjątkiem może być sytuacja, w której nie zna on naszego obecnego miejsca zamieszkania. Jeśli jednak przekażemy mu pisemny wniosek o wydanie dokumentu (najlepiej listem poleconym z potwierdzeniem odbioru), musi niezwłocznie przekazać nam świadectwo. W przeciwnym wypadku, na dany zakład mogą być nałożone poważny kary.

Jakie nieprzyjemności mogą nas spotkać, jeśli nie uda nam się uzyskać dokumentu? Przede wszystkim, potencjalny pracodawca w nowej firmie może nie chcieć nas zatrudnić. Jednak taka sytuacja może być dla nas powodem do wnioskowania o świadczenia z poprzedniego miejsca zatrudnienia. Jeśli uda nam się na piśmie udowodnić, ze z winy poprzedniego zwierzchnika nie posiadamy świadectwa i przez ten brak nie mogliśmy uzyskać nowej pracy, będzie on nam musiał wypłacić wynagrodzenie za okres aż do 6 tygodni.

W większości przypadków osoby zatrudniające pilnują swoich obowiązków w obawie przed grożącymi karami. Jeżeli jednak pracodawca opóźnia się z wydawaniem dokumentów, walczmy o swoje. Każdy przypadek jest inny, dlatego dla danej sytuacji warto rozważyć możliwe działania. W określeniu dostępnych ścieżek pomogą nasi prawnicy. W sprawach prawa pracy i nie tylko można się konsultować pod adresem e-mail kontakt@bezprawnik.pl . Zachęcamy do dzielenia się swoimi problemami z pracodawcami.

Zdjęcia pochodzą z shutterstock.com