ecommerce

Nie ma się co oszukiwać: globalna gospodarka po prostu potrzebuje wielkich korporacji

Rafał Chabasiński
26.10.2022
Nie ma się co oszukiwać: globalna gospodarka po prostu potrzebuje wielkich korporacji

Wpływ FedEx na świecie pokazuje korzyści z udziału globalnej korporacji dla branży ecommerce i pozostałych uczestników obrotu gospodarczego. Firma współpracuje 360 000 dostawców na całym świecie. 88 proc. łańcucha dostaw FedEx stanowią małe firmy. Nie wspominając nawet o działalności dobroczynnej, humanitarnej i inwestycjach.

FedEx na świecie współpracuje z 360 000 dostawców, z czego większość to małe firmy

Współczesna kultura dość krytycznie podchodzi do roli wielkich globalnych koncernów na świecie. Nie trzeba być anarchistą czy komunistą, by upatrywać w nich źródła cierpienia na świecie. Taki przekaz płynie do nas przecież z różnego rodzaju mediów: od filmów i telewizji, przez literaturę po gry komputerowe. Rzeczywiście, niektóre konkretne znane przedsiębiorstwa psują reputację pozostałych. Czy jednak takie podejście rzeczywiście jest sprawiedliwe? Można śmiało polemizować z takim stwierdzeniem.

Przede wszystkim jednak: globalne podmioty mają dobroczynny wpływ na światową gospodarkę i pozostałych jej uczestników. Dość dobry przykład płynie z raportu FedEx za rok fiskalny 2022. Po raz pierwszy ta korporacja zbadała swój wpływ na światowe gospodarki. Wnioski są dość ciekawe.

Nie będzie żadnym zaskoczeniem stwierdzenie, że FedEx to światowy lider branży transportowej. Zatrudnia prawie 550 000 pracowników na całym globie, obsługuje średnio 16 milionów przesyłek dziennie w 5000 obiektach. Firma chwali się również optymalizacją sieci i dokonanymi inwestycjami na kwotę 6,8 miliarda dolarów.

Liczby te są imponujące, jednak tego należało się przecież spodziewać po firmie, która działa w 220 państwach i terytoriach. Wpływ FedEx na świecie nie ogranicza się przecież do własnych pracowników i własnej infrastruktury. FedEx współpracował z 360 000 dostawców na całym świecie, którzy zatrudniali ponad 16,5 miliona osób. Przedsiębiorstwa te osiągnęły łączny roczny przychód w wysokości 700 mld dolarów.

W Europie FedEx przyczynił się do wytworzenia ponad 3 miliardów dolarów produkcji przemysłowej

Myliłby się ten, kto sądzi, że FedEx współpracuje przede wszystkim z innymi dużymi podmiotami. Małe firmy stanowiły aż 88 proc. łańcucha dostaw FedEx. Przekładają się one na 810 000 miejsc pracy. Raj Subramaniam, prezes i CEO FedEx Corporation, podsumowuje ten szczególny wpływ FedEx na świecie w następujący sposób:

Na całym świecie FedEx pomógł prywatnym osobom, firmom i społecznościom wyjść z pandemii, transportując towary i świadcząc usługi, które łączą ludzi i napędzają globalną gospodarkę. Raport pokazuje ważną pracę, którą wykonujemy na co dzień, wspierając małe i średnie przedsiębiorstwa, które są kręgosłupem naszych lokalnych społeczności. Nazywamy to efektem FedEx.

Z europejskiego punktu widzenia szczególnie istotna będzie działalność FedEx Express. Obsługuje 45 państw i terytoriów na naszym kontynencie. Zatrudnia 50 000 osób. Do tej liczby należałoby dodać 22 000 dodatkowych miejsc pracy poza standardowym zespołem. Co szczególnie istotne: działalność FedEx Express przyniosła ponad 3 miliardów dolarów w produkcji gospodarczej w Europie w samym tylko roku fiskalnym 2022. To zresztą wzrost o 15 proc. w ujęciu rocznym. Karen Reddington, Regional President na Europę, FedEx Express, ponownie zwraca uwagę na rolę firmy w czasie pandemicznego kryzysu:

Nasza sieć i członkowie zespołu wspierali firmy, gdy region wychodził z pandemii, co widać w prawie dwucyfrowym wzroście wolumenu przesyłek wychodzących z nowego hubu Paryż-CDG na kluczowe kierunki międzykontynentalne

Nie ma się co oszukiwać: globalna gospodarka po prostu potrzebuje wielkich korporacji

Dla branży ecommerce kluczowa w działalności FedEx wydaje się oczywiście codzienna działalność korporacji. Sama firma chwali się także pobudzaniem innowacji i wspieraniem lokalnych miejsc pracy. To jednak wciąż niepełny obraz wpływu, jaki wywiera FedEx na świecie. Nie sposób w końcu zapomnieć o działalności dobroczynnej i proekologicznej.

Z omawianego raportu możemy się dowiedzieć, że w tym roku fiskalnym FedEx przekazał ponad 86 milionów dolarów organizacjom charytatywnym i lokalnym organizacjom non-profit. Jest również jednym z kluczowych kanałów dla dostaw żywności i pomocy humanitarnej do Ukrainy napadniętej przez Rosję.

Wspomniane innowacje ściśle się wiążą z problematyką ochrony środowiska. Nie ma się co oszukiwać: tradycyjnie rozumiany transport jest istotnym źródłem gazów cieplarnianych. Rolą największych podmiotów jest pobudzanie całej branży do zmiany dotychczasowych nawyków. FedEx deklaruje osiągnięcie neutralności swoich operacji pod względem emisji dwutlenku węgla do 2040 r. Równocześnie inwestuje w energię odnawialną, która ma służyć do zasilania tychże operacji.

Raport FedEx pokazuje, że jedna globalna korporacja jest w stanie wywrzeć pozytywny wpływ na światową gospodarkę. To szczególnie ważne w momencie, gdy ta boryka się z całą serią poważnych kryzysów. W realiach postępującej wciąż globalizacji mniejsze podmioty po prostu potrzebują wsparcia korporacji w rodzaju FedEx-u. Być może więc warto zastanowić się nad drugą stroną medalu, zanim następnym razem zaczniemy pomstować na działalność wielkich korporacji?