Nowelizacja Karty Nauczyciela podpisana przez Prezydenta – od września nauczyciele dostaną podwyżki

Praca dołącz do dyskusji (102) 10.07.2019
Nowelizacja Karty Nauczyciela podpisana przez Prezydenta – od września nauczyciele dostaną podwyżki

Katarzyna Pietruszewska

Prezydent podpisał nowelę ustawy- Karta Nauczyciela. Nauczyciele dostaną podwyżkę wynagrodzeń od września tego roku. Poza tym otrzymają nowy dodatek dla nauczycieli wchodzących do zawodu oraz minimum 300 zł dodatku za wychowawstwo. Skrócono także ścieżki awansu zawodowego oraz powrót do oceny pracy z 2018 r. Ustawa jest wynikiem porozumienia zawartego przez rząd z oświatową Solidarnością.

Wygląda na to, że zakończono spór pomiędzy rządem, a nauczycielami. Wszyscy pamiętamy strajki nauczycieli sprzed kilku miesięcy, które rykoszetem odbiły się na uczniach i ich rodzicach. Na szczęście nie będzie powtórki z rozrywki na rozpoczęcie nowego roku szkolnego. Zgodnie z informacją MEN ustawa jest efektem porozumienia pomiędzy rządem i oświatową Solidarnością.

Nowa Karta Nauczyciela- ile będą teraz zarabiać nauczyciele?

W związku z oczekiwaniami środowisk nauczycielskich w zakresie wysokości wynagrodzeń ustawa przewidziała przyspieszenie tej podwyżki oraz zwiększenie jej wysokości do 9,6%. Tym samym, w stosunku do marca 2018 r., pensje nauczycieli wzrosną o 21,2%.

Po wdrożeniu planowanych podwyżek, od 1 września 2019 r. wynagrodzenie zasadnicze wyniesie dla nauczyciela  stażysty – 2 782 zł,  kontraktowego – 2 862 zł, mianowanego – 3 250 zł,  dyplomowanego – 3 817 zł.
Natomiast wynagrodzenie średnie wyniesie dla nauczyciela stażysty – 3 338 zł, kontraktowego – 3 705 zł, mianowanego- 4 806 zł, dyplomowanego 6 141 zł.

Oprócz wynagrodzenia zasadniczego automatycznie wzrosną również dodatki zależne od wynagrodzenia zasadniczego. Są to: dodatek za wysługę lat, nagroda jubileuszowa, dodatkowe wynagrodzenie za pracę w porze nocnej.  Poza tym: dodatkowe wynagrodzenie roczne, odprawy emerytalno-rentowe oraz odprawy z tytułu rozwiązania stosunku pracy, czy godziny ponadwymiarowe.

Ustawa wprowadza dodatkowe świadczenia na start dla młodych nauczycieli. Otrzymają je wszyscy  nauczyciele stażyści, którzy  będą odbywać staż na stopień nauczyciela kontraktowego. Świadczenie na start w wysokości 1000 zł otrzyma nauczyciel w okresie stażu na stopień nauczyciela kontraktowego. W terminie do dnia 30 września roku, w którym nauczyciel rozpoczął staż.

Poza tym określano bezpośrednio w przepisach ustawy minimalną kwoty dodatku za wychowawstwo. Dodatek ten nie będzie mógł być niższy niż 300 zł. Jednocześnie zapewniona została możliwość podwyższenia tego dodatku.

Jakie inne ważne zmiany wprowadza znowelizowana Karta Nauczyciela i inne zmienione ustawy?

  • Zniesiono obligatoryjność oceny pracy nauczycieli. Utrzymano jednak opinię rady rodziców przy tej ocenie. W zakresie awansu zawodowego przywrócono ocenę dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu.
  • Skrócono okresy pracy w szkole niezbędne do rozpoczęcia stażu do kolejnego stopnia awansu zawodowego.
  • Ponadto, odpowiednio do wprowadzanych zmian w zakresie awansu zawodowego nauczycieli, zostały dostosowane przepisy dotyczące awansu zawodowego nauczycieli szkół polonijnych.
  • Pozostałe zmiany dotyczą przede wszystkim ograniczenia możliwości nadużywania umów o pracę na czas określony, postępowania dyscyplinarnego nauczycieli, tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, przekazywania dotacji na finansowanie doradztwa metodycznego.

Większość przepisów ustawy wejdzie w życie 1 września 2019 r.