Minister przedstawił nowy wzór ewidencji przychodów dla ryczałtowców. Uwzględnia on zmiany związane z Polskim Ładem

Firma Podatki dołącz do dyskusji (74) 21.11.2021
Minister przedstawił nowy wzór ewidencji przychodów dla ryczałtowców. Uwzględnia on zmiany związane z Polskim Ładem

Patryk Wieczyński

Minister Finansów przygotował nowy wzór ewidencji przychodów dla osób rozliczających się ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Ma on obowiązywać od początku 2022 roku. Wszystko przez zmiany, jakie wprowadza Polski Ład w kwestii ryczałtu. Przede wszystkim dodano nowe stawki ryczałtu jakie będą obowiązywać od stycznia.

Polski Ład został podpisany przez Prezydenta RP, więc już nic nie stoi na przeszkodzie, by wszedł w życie od nowego roku. Powoli dostosowywać się muszą do niego też inne przepisy. Dlatego też do publikacji trafił nowy wzór ewidencji przychodów dla przychodów objętych ryczałtem.

Nowy wzór ewidencji przychodów wprowadza głównie nowe stawki ryczałtu wprowadzone przez Polski Ład

Główne zmiany, jakie można znaleźć to dodanie dodatkowych stawek ryczałtu, które ma wprowadzić w nowym roku Polski Ład. Uwzględniono więc nowe stawki tj. 12% oraz 14%. Dotyczą one:

  • 12% dla informatyków, programistów oraz pozostałych zawodów z branży IT,
  • 14% dla lekarzy, dentystów, stomatologów, pielęgniarek i położnych oraz architektów i inżynierów.

Dodatkowo w rozporządzeniu określono składniki, które nie podlegają objęciu wykazem środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych:

  1. budynki mieszkalne, lokale mieszkalne stanowiące odrębną nieruchomość, grunty lub prawo użytkowania wieczystego gruntu, związane z tym budynkiem lub lokalem, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej
  2. spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego, którego wartość początkową ustala się zgodnie z art. 22g ust. 10 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Dla podatników wzór jest o tyle istotny, że według przepisów podatnik jest obowiązany prowadzić ewidencję przychodów według wzoru określonego w załączniku do rozporządzenia.

Nowy wzór ewidencji przychodów
Nowy wzór ewidencji przychodów

Rozporządzenie jeszcze nie jest opublikowane, ale większych zmian nie należy się spodziewać

Obecnie rozporządzenie, które jest opublikowane w Rządowym Centrum Legislacji, znajduje się na etapie konsultacji publicznych. Będą one trwały przez krótki czas. Jeżeli któraś z organizacji, takich jak np. Krajowa Rada Doradców Podatkowych lub Zarząd Główny Stowarzyszenia Księgowych w Polsce chciałby zgłosić uwagi do tego rozporządzenia, to ma jedynie 10 dni na ich spisanie i przesłanie do Ministerstwa.

Nie należy się jednak spodziewać jakichkolwiek większych zmian, bo tego typu rozporządzenie ma bardziej charakter techniczny. Wzór zaprezentowany przez Ministerstwo powinien więc obowiązywać od 1 stycznia 2022 roku.

Polski Ład wprowadza wiele zmian podatkowych dlatego może się zdarzyć tak, że spora grupa podatników będzie zainteresowana rozliczaniem się właśnie w formie ryczałtu. Jeżeli podatnik uzna, po konsultacji z doradcą podatkowym lub księgowym, że faktycznie taka forma opłacania podatku dochodowego, jest dla niego najkorzystniejsza to czas na zmianę będzie miał do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym osiągnie pierwszy przychód w nowym roku. Jeżeli więc ktoś zarobi chociażby złotówkę w styczniu 2022 roku, to czas na decyzję ma do 20 lutego 2022 roku. Zmiany takiej dokonuje się na druku CEIDG-1.