Czy przedsiębiorca musi założyć konto firmowe? Czy prowadzenie takiego konta można wliczyć w koszty uzyskania przychodu?

Finanse Firma Podatki Dołącz do dyskusji (115)
Czy przedsiębiorca musi założyć konto firmowe? Czy prowadzenie takiego konta można wliczyć w koszty uzyskania przychodu?

Wbrew obiegowej opinii, obowiązek założenia konta firmowego nie istnieje. Nie zmienia to jednak faktu, że warto zastanowić się, czy na pewno chcemy mieć jeden rachunek bankowy dla celów prywatnych i służbowych. Jest też druga kwestia – czy jeśli jednak zdecydujemy się na założenie konta firmowego, to czy koszty jego prowadzenia możemy wliczyć w wydatki firmowe?

Obowiązek założenia konta firmowego

Przedsiębiorca, który zakłada własną działalność gospodarczą, co do zasady wcale nie musi zakładać konta firmowego – równie dobrze może używać do rozliczeń swojego rachunku osobistego. Tym samym wszelkie przelewy do ZUS czy US mogą wykonywać także z konta osobistego. Jak się jednak łatwo domyślić, takie rozwiązanie generuje pewne problemy, a wielu przedsiębiorców argumentuje, że woli rozdzielać rachunki – głównie ze względu na fiskusa.

Należy przy okazji pamiętać, że w niektórych przypadkach przedsiębiorcy i tak będą mieli obowiązek założenia konta firmowego – chodzi o wypełnienie obowiązków w związku z białą listą podatników VAT, a konkretnie o dokonywanie płatności za faktury, których wartość wynosi co najmniej 15 tys. zł. W takim wypadku należy dokonać płatności na rachunek bankowy znajdujący się w wykazie. A konto prywatne w wykazie się nie ukaże, o czym już zresztą pisaliśmy (i w tym samym wpisie udostępnialiśmy widget, który pozwalał na porównanie ofert kont firmowych). A brak konta w wykazie może skutecznie zniechęcić kontrahentów do nawiązywania współpracy z takim przedsiębiorcą.

Prowadzenie konta firmowego a koszty uzyskania przychodu

Warto też zwrócić uwagę na fakt, że przedsiębiorca, który jednak zdecyduje się na założenie konta firmowego, może wliczyć wydatki związanego z jego prowadzeniem w koszty uzyskania przychodu. W kosztach firmowych można ująć zarówno koszt samego prowadzenia konta jak i np. koszt przelewów firmowych.

Podatnik dokonuje księgowania takiego kosztu na podstawie dowodu wewnętrznego. Należy pod niego podpiąć dokument potwierdzający poniesienie wydatku – najlepszym rozwiązaniem będzie podpięcie wyciągu bankowego, w którym będą widnieć wszystkie poniesione koszty.

Zgłoszenie rachunku bankowego

Przedsiębiorcy powinni zdawać sobie też sprawę z faktu, że jeśli np. na początku podali do rozliczeń swoje konto osobiste, a po czasie założyli konto firmowe, muszą dokonać zgłoszenia aktualizacyjnego. Mają na to 7 dni. Konsekwencje niewywiązania się z tego obowiązku mogą być poważne – jest to bowiem wykroczenie skarbowe, za które grozi grzywna. W ekstremalnych przypadkach sąd może nałożyć na przedsiębiorcę karę w wysokości nawet dwudziestokrotności minimalnego wynagrodzenia za pracę.