Czy przedsiębiorca musi założyć konto firmowe? Czy prowadzenie takiego konta można wliczyć w koszty uzyskania przychodu?

Finanse Firma Podatki dołącz do dyskusji (23) 14.02.2020
Czy przedsiębiorca musi założyć konto firmowe? Czy prowadzenie takiego konta można wliczyć w koszty uzyskania przychodu?

Edyta Wara-Wąsowska

Wbrew obiegowej opinii, obowiązek założenia konta firmowego nie istnieje. Nie zmienia to jednak faktu, że warto zastanowić się, czy na pewno chcemy mieć jeden rachunek bankowy dla celów prywatnych i służbowych. Jest też druga kwestia – czy jeśli jednak zdecydujemy się na założenie konta firmowego, to czy koszty jego prowadzenia możemy wliczyć w wydatki firmowe?

Obowiązek założenia konta firmowego

Przedsiębiorca, który zakłada własną działalność gospodarczą, co do zasady wcale nie musi zakładać konta firmowego – równie dobrze może używać do rozliczeń swojego rachunku osobistego. Tym samym wszelkie przelewy do ZUS czy US mogą wykonywać także z konta osobistego. Jak się jednak łatwo domyślić, takie rozwiązanie generuje pewne problemy, a wielu przedsiębiorców argumentuje, że woli rozdzielać rachunki – głównie ze względu na fiskusa.

Należy przy okazji pamiętać, że w niektórych przypadkach przedsiębiorcy i tak będą mieli obowiązek założenia konta firmowego – chodzi o wypełnienie obowiązków w związku z białą listą podatników VAT, a konkretnie o dokonywanie płatności za faktury, których wartość wynosi co najmniej 15 tys. zł. W takim wypadku należy dokonać płatności na rachunek bankowy znajdujący się w wykazie. A konto prywatne w wykazie się nie ukaże, o czym już zresztą pisaliśmy (i w tym samym wpisie udostępnialiśmy widget, który pozwalał na porównanie ofert kont firmowych). A brak konta w wykazie może skutecznie zniechęcić kontrahentów do nawiązywania współpracy z takim przedsiębiorcą.

Prowadzenie konta firmowego a koszty uzyskania przychodu

Warto też zwrócić uwagę na fakt, że przedsiębiorca, który jednak zdecyduje się na założenie konta firmowego, może wliczyć wydatki związanego z jego prowadzeniem w koszty uzyskania przychodu. W kosztach firmowych można ująć zarówno koszt samego prowadzenia konta jak i np. koszt przelewów firmowych.

Podatnik dokonuje księgowania takiego kosztu na podstawie dowodu wewnętrznego. Należy pod niego podpiąć dokument potwierdzający poniesienie wydatku – najlepszym rozwiązaniem będzie podpięcie wyciągu bankowego, w którym będą widnieć wszystkie poniesione koszty.

Zgłoszenie rachunku bankowego

Przedsiębiorcy powinni zdawać sobie też sprawę z faktu, że jeśli np. na początku podali do rozliczeń swoje konto osobiste, a po czasie założyli konto firmowe, muszą dokonać zgłoszenia aktualizacyjnego. Mają na to 7 dni. Konsekwencje niewywiązania się z tego obowiązku mogą być poważne – jest to bowiem wykroczenie skarbowe, za które grozi grzywna. W ekstremalnych przypadkach sąd może nałożyć na przedsiębiorcę karę w wysokości nawet dwudziestokrotności minimalnego wynagrodzenia za pracę.