Od 1 lipca wniosek o pozwolenie na budowę złożymy przez Internet

Codzienne Państwo Dołącz do dyskusji (1)
Od 1 lipca wniosek o pozwolenie na budowę złożymy przez Internet

Kolejna korzystna zmiana związana z procesem cyfryzacji spraw urzędowych. Od 1 lipca będziemy mogli złożyć wniosek o pozwolenie na budowę przez Internet.

Z roku na rok coraz więcej spraw jesteśmy w stanie załatwiać przez Internet. Drogą elektroniczną możemy składać już m.in. wnioski o: dowód osobisty, e-zwolnienie, e-receptę. Ponadto, możemy sprawdzić liczbę punktów karnych, a także – gdy jesteśmy właścicielami pojazdu – podróżować samochodem bez dowodu rejestracyjnego. W samym 2020 roku liczba Polaków, którzy posiadają już profil zaufany zwiększyła się dwukrotnie. Już niemalże 9 mln obywateli – przy użyciu profilu zaufanego – może załatwiać urzędowe sprawy bez wychodzenia z domu.

Podczas wczorajszej konferencji prasowej przedstawiciele resortu rozwoju, pracy i technologii, a także Nadzoru Budowlanego poinformowali o kolejnych korzystnych zmianach serwisu internetowego e-budownictwo. Warto podkreślić, że cyfryzacja procesu inwestycyjno-budowlanego jest dla rządu kolejnym krokiem naprzód w ramach programu zakładającego cyfryzację polskiej gospodarki. Ponadto, stanowi znaczne ułatwienie dla inżynierów, inwestorów oraz architektów.

Dotychczas za pośrednictwem serwisu możliwe było złożenie 13 różnych wniosków:

 1. Wniosek o wyłączenie niektórych obowiązków kierownictwa budowy (PB-13),
 2. Wniosek o legalizację (PB-19),
 3. Zgłoszenie robót budowlanych (PB-2),
 4. Wniosek o pozwolenie na rozbiórkę (PB-3),
 5. Wniosek o przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę (PB-9),
 6. Zgłoszenie rozbiórki (PB-4),
 7. Wniosek o przeniesienie decyzji o pozwoleniu na wznowienie robót budowlanych (PB-10),
 8. Wniosek o przeniesienie praw i obowiązków wynikających ze zgłoszenia (PB-11),
 9. Zawiadomienie o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych (PB-12),
 10. Wniosek o wejście na sąsiadujący teren (PB-14),
 11. Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane,
 12. Wniosek o sporządzenie planu miejscowego lub o zmianę planu miejscowego,
 13. Zgłoszenie zmiany sposobu użytkowania budynku (PB-18).

Dodatkowo, od 1 lipca będziemy za pośrednictwem Internetu wystąpić o:

 1. Wniosek o pozwolenie na budowę (PB-1),
 2. Wniosek o wydanie odrębnej decyzji o zatwierdzeniu projektu zagospodarowania działki lub terenu (PB-6),
 3. Wniosek o wydanie decyzji o zmianie pozwolenia na budowę (PB-7),
 4. Wniosek o pozwolenie na budowę tymczasowego budynku (PB-8),
 5. Wniosek o uproszczoną legalizację (PB-15),
 6. Zawiadomienie o zakończeniu budowy (PB-16),
 7. Zawiadomienie o zakończeniu budowy domu jednorodzinnego (PB-16a),
 8. Wniosek o pozwolenie na użytkowanie (PB-17),
 9. Wniosek o pozwolenie na użytkowanie – przed zakończeniem budowy (PB-17a),
 10. Zgłoszenie budowy lub przebudowy domu jednorodzinnego (PB-2a).

Aby skutecznie złożyć wniosek należy:

 1. Wybrać ten, który chcemy złożyć, a następnie go uzupełnić,
 2. Zalogować się do serwisu ePUAP, aby wysłać oraz podpisać wniosek
 3. Podpisać i przesłać wniosek do właściwego urzędu.

Cyfryzacja w budownictwie od początku stanowiła priorytet w działaniach oraz projektach resortu. Dzięki opisanym powyżej zmianom od 1 lipca będziemy mogli aż 23 formularze (związane za procesem budowlanym) złożyć za pośrednictwem Internetu. Tym samym, możliwość elektronicznego składania niezbędnej w procesie budowalnym dokumentacji przyczyni się do przyspieszenia oraz ogólnego usprawnienia procesu uzyskiwania wniosków. Pozwoli na zaoszczędzenie czasu obywateli, urzędników oraz inwestorów. Ponadto, znaczne zredukowanie formy papierowej dokumentacji budowlanej będzie szczególnie korzystne dla pracowników administracji państwowej.