Przedsiębiorcy mogą wnioskować o odroczenie zapłaty nie tylko składek ZUS, ale także – podatków. Skarbówka priorytetowo rozpatruje wnioski

Firma Podatki Dołącz do dyskusji (165)
Przedsiębiorcy mogą wnioskować o odroczenie zapłaty nie tylko składek ZUS, ale także – podatków. Skarbówka priorytetowo rozpatruje wnioski

Krajowa Administracja Skarbowa przypomina, że przedsiębiorcy, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji ze względu na pandemię koronawirusa mogą starać się o pomoc także w kwestii podatków. Osoby prowadzące biznes mogą zwrócić się do skarbówki z wnioskiem o umorzenie zaległości podatkowych, odroczenie terminu zapłaty podatku czy o rozłożenie należności na raty. 

Odroczenie terminu płatności podatku lub rozłożenie na raty – skarbówka przypomina przedsiębiorcom o możliwości składania wniosków

Przedsiębiorcy wciąż czekają na tarczę antykryzysową 9.0. Niektórzy wciąż mogą ubiegać się o pomoc w ramach poprzedniej tarczy – 8.0. (o ile np. nie wyczerpali już limitu przysługujących im świadczeń). Możliwe jest również wnioskowanie o odroczenie terminu zapłaty składek ZUS za marzec (chociaż dla samozatrudnionych ten termin minął 10 kwietnia).

Skarbówka przypomina jednak, że przedsiębiorcy mogą zwrócić się o pomoc także jeśli chodzi o podatki. Zgodnie z przepisami Ordynacji podatkowej, mogą oni wnioskować o:

  • rozłożenie należności podatkowych na raty,
  • odroczenie terminu płatności podatku
  • umorzenie zaległości podatkowych (razem z umorzeniem odsetek – w całości lub w części, jeśli umorzenie zaległości podatkowych również nastąpiło tylko w określonej części).

Organ podatkowy może przychylić się do wniosku podatnika, jeśli jest to uzasadnione interesem publicznym lub ważnym interesem podatnika. Należy jednak pamiętać, że nie są to przepisy wprowadzone na czas pandemii – podatnik ubiega się o ulgę na zasadach ogólnych. Dobra wiadomość jest jednak taka, że Ministerstwo Finansów już wcześniej kierowało do urzędów specjalne wytyczne. Zgodnie z nimi urzędy miały łaskawiej podchodzić do wniosków składanych przez przedsiębiorców w trudnej sytuacji. Oprócz tego urzędy mają również w pierwszej kolejności rozpatrywać wnioski o przyznanie ulg takich jak odroczenie terminu zapłaty podatku czy rozłożenie należności na raty.

Okazuje się, że skarbówka prawdopodobnie faktycznie nieco łaskawiej podchodzi do wniosków składanych przez przedsiębiorców. Od początku pandemii urzędnicy przyznali ulgi na łączną kwotę 6,8 mld zł. Zła wiadomość dla przedsiębiorców jest natomiast taka, że urzędy najmniej chętnie umarzają zaległości podatkowe – do tej pory umorzono zaległości o łącznej kwocie ok. 4 mln zł. Tym samym przedsiębiorcy powinni w pierwszej kolejności starać się o odroczenie lub rozłożenie na raty.

Wnioski można złożyć przez internet

Przedsiębiorcy, którzy chcą ubiegać się o ulgi, mogą złożyć wnioski przez internet – za pośrednictwem biznes.gov.pl. Wniosek RAT-Z to wniosek o rozłożenie należności na raty, TER-Z – o odroczenie terminu zapłaty podatku, zaś UZ-M – o umorzenie zaległości podatkowych.