Przedsiębiorcy, którzy nie otrzymali dotacji 5 tys. zł czy dopłaty do pensji mogą zyskać możliwość odwołania się. Jest nowa propozycja

Finanse Firma Dołącz do dyskusji (280)
Przedsiębiorcy, którzy nie otrzymali dotacji 5 tys. zł czy dopłaty do pensji mogą zyskać możliwość odwołania się. Jest nowa propozycja

Obecnie przedsiębiorcy, którzy ubiegają się np. o dotację 5 tys. zł czy o dopłaty do pensji pracowników, nie mają możliwości odwołania się, jeśli dyrektor wojewódzkiego urzędu pracy lub starosta PUP nie rozpatrzą pozytywnie ich wniosku o pomoc. Rzecznik MŚP chce jednak, żeby się to zmieniło. 

Odwołanie od odmowy udzielenia pomocy dla firm. Rzecznik MŚP proponuje nowe rozwiązanie

Przedsiębiorcy cały czas mogą ubiegać się o dotację 5 tys. zł oraz dopłaty do pensji pracowników – także na mocy nowego rozporządzenia, czyli tzw. tarczy 9.0. Aby otrzymać dodatkowe środki, muszą jednak spełnić odpowiednie warunki – m.in. mieć odpowiedni kod PKD czy zanotować wskazany w przepisach spadek przychodów. Wnioski mogą składać przez praca.gov.pl, a dyrektor WUP lub starosta PUP – po pozytywnym rozpatrzeniu formularza – zawierają z przedsiębiorcami umowę. Zdarza się jednak, że wniosek zostaje odrzucony, a przedsiębiorca nie otrzymuje pomocy – i jednocześnie nie przysługuje mu odwołanie od odmowy udzielenia pomocy dla firm. Rzecznik MŚP chce jednak, żeby się to zmieniło.

Adam Abramowicz wystąpił w związku z tym do MRPiT o wprowadzenie takiej możliwości. Jak wskazał, przedsiębiorcy nie mają w tym momencie żadnego środka prawnego, który umożliwiłby im odwołanie od odmowy udzielenia pomocy dla firm. Podkreśla jednocześnie, że w pierwszym, wstępnym etapie – podczas weryfikacji wniosku – organy administracji publicznej władczo rozstrzygają o zawarciu umowy lub odmowie. To z kolei oznacza, że cały proces jest tak naprawdę procedurą administracyjną – a skoro tak, to organ, po udzieleniu odmowy, powinien wydać decyzję administracyjną. A co za tym idzie – przedsiębiorcy powinni mieć możliwość odwołania się od niej.

Co istotne, w przypadku odmowy zwolnienia ze składek ZUS czy przyznania świadczenia postojowego przedsiębiorcy dysponują odpowiednimi środkami prawnymi. Na przykład w przypadku odmowy zwolnienia ze składek przedsiębiorca może złożyć wniosek do prezes ZUS o ponowne rozpatrzenie sprawy – musi to zrobić w ciągu 14 dni od otrzymania decyzji. Co więcej, jeżeli ZUS ponownie negatywnie rozpatrzy wniosek, przedsiębiorca może złożyć skargę do sądu. W przypadku dotacji 5 tys. zł czy dopłaty do pensji pracowników takiej możliwości jest pozbawiony.

Możliwość wyeliminowania błędów

Jak w przypadku każdej weryfikacji wniosku, może się zdarzyć, że odmowa udzielenia pomocy nie będzie miała uzasadnienia. Wprowadzenie możliwości odwołania się od decyzji umożliwiłaby całkowite wyeliminowanie potencjalnych błędów. Postulat rzecznika MŚP zasługuje zatem na jak najszybsze uwzględnienie. Na razie MRPiT nie odniosło się jednak do pisma rzecznika.