Kilkaset złotych dofinansowania do szkieł kontaktowych. Sprawdź, czy przysługuje na umowie cywilnoprawnej

Praca Prawo Dołącz do dyskusji
Kilkaset złotych dofinansowania do szkieł kontaktowych. Sprawdź, czy przysługuje na umowie cywilnoprawnej

Jednym ze świadczeń dla pracownika może być dopłata do szkieł kontaktowych. W niektórych przypadkach ta kwota może oscylować w okolicach kilkuset złotych. Nie jest to takie oczywiste dla osób zatrudnionych na umowę-zlecenie lub umowę o dzieło. Sprawdź, czy okulary dla współpracownika mogą zostać dofinansowane przez przedsiębiorcę.

Dofinansowanie okularów — podstawa prawna

Około 50 proc. ludzi nosi okulary. Nie wszyscy przez cały dzień, niektórzy jedynie do pracy. W ich przypadku jest to często narzędzie tak kluczowe, jak komputer służbowy. Podstawę prawną dofinansowania okularów stanowi przepis art. 237 Kodeksu pracy, a przede wszystkim wydane na jego podstawie rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej. Paragraf ósmy rozporządzenia jasno stanowi, że „pracodawca jest obowiązany zapewnić pracownikom okulary korygujące wzrok […] podczas pracy przy obsłudze monitora ekranowego”. Ostatnio pisaliśmy choćby o soczewkach kontaktowych w kosztach firmy czy też refundacji okularów korekcyjnych podczas pracy zdalnej. Nadszedł czas jednoznacznej odpowiedzi na pytanie: czy okulary dla współpracownika może dofinansować zleceniodawca lub zamawiający.

Okulary dla współpracownika na umowie cywilnoprawnej. Czy jest to możliwe?

Podana powyżej podstawa prawna dofinansowania okularów wynika z przepisów prawa pracy. Jest to pierwszy problem związany z przyznaniem współpracownikowi środków na zakup szkieł kontaktowych. Zarówno w przypadku umowy-zlecenia, jak i umowy o dzieło, obie strony obowiązują przepisy zawarte w Kodeksie cywilnym. Identyczne warunki obowiązują również przy współpracy w ramach kontraktu B2B. Oznacza to, że współpracownik nie może zgodnie z prawem domagać się dofinansowania zakupu okularów.

Jednak osoby zatrudnione na umowie cywilnoprawnej nie są na kompletnie straconej pozycji. W ramach tzw. dobrych praktyk możliwe jest uzyskanie dofinansowania od przedsiębiorcy, z którym łączy nas umowa-zlecenie, umowa o dzieło bądź kontrakt B2B. Jeśli chcemy wystosować taką prośbę, powinniśmy przede wszystkim pamiętać o tym, że jest to tylko i wyłącznie jego dobra wola. Ponadto nawet w przypadku zatrudnienia na umowę o pracę, pracodawca nie ma obowiązku pokrycia całkowitych kosztów, czyli zakupu oprawek i szkieł kontaktowych. Dofinansowanie może pokryć jedynie część tej kwoty.