Oszust rozsyła fałszywe e-maile w imieniu DHL i żąda pieniędzy. Na co należy zwracać uwagę?

Prywatność i bezpieczeństwo Dołącz do dyskusji (296)
Oszust rozsyła fałszywe e-maile w imieniu DHL i żąda pieniędzy. Na co należy zwracać uwagę?

Pewien mieszkaniec Bydgoszczy (woj. kujawsko-pomorskie) otrzymał maila wysłanego rzekomo przez DHL. Przedsiębiorstwo jednak zaprzecza, że wiadomość była wysłana przez DHL i zaznacza, że dane firmy zostały wykorzystane bezprawnie. Opłata za nieodebranie przesyłki DHL.

Opłata za nieodebranie przesyłki DHL

Do redakcji Gazety Pomorskiej zwrócił się czytelnik, który otrzymał wiadomość od oszustów wraz z załączoną „fakturą” od „DHL”. W wiadomości poinformowano go o tym, że kurier usiłował dostarczyć mu przesyłkę – niestety bezskutecznie. Z tego tytułu naliczona została opłata w wysokości niemal 6 500 zł. Owemu czytelnikowi taka sytuacja od razu wydała się podejrzana, więc – co jest bardzo rozsądnym zachowaniem – niezwłocznie skontaktował się z DHL. Przedsiębiorstwo zapewniło, że nie jest nadawcą wiadomości, a dane firmy zostały wykorzystane bezprawnie. Okazuje się również, że czytelnik z Bydgoszczy nie jest jedynym, który padł ofiarą oszustów.

Opłata za niedostarczenie przesyłki DHL
Zrzut ekranu z wiadomością od oszustów (źródło: Gazeta Pomorska)

Oszustwo poprzez fałszywy e-mail

Jak wcześniej wspomniałem, DHL informuje, iż wspomniane wiadomości są wysyłane przez oszustów i dla własnego bezpieczeństwa najlepiej je usunąć.

Luiza Arament, przedstawiciel przedsiębiorstwa DHL, zaznacza:

Ktoś bezprawnie używa nazwy naszej firmy i naszych danych adresowych. Przesłana wiadomość jest jedną z form spamu i tego typu wiadomości zgłaszane są do odpowiedniego działu w DHL Parcel Polska odpowiadającego za obsługę sieci i systemów komputerowych. Osoby, które otrzymały takiego maila prosimy by nie otwierały plików w załącznikach. Grozi to uruchomieniem wirusa na komputerze

W przypadku otrzymania wiadomości, wydającej się być podejrzaną, należy – w pierwszej kolejności – spróbować skontaktować się z instytucją, która ów wiadomość nam przesłała. Oczywiście nie wolno tego robić poprzez klikanie któregokolwiek z odnośników, zawartych w podejrzanej wiadomości.

Takie sprawy, swoją drogą coraz powszechniejsze, należy również zgłaszać odpowiednim instytucjom. Oszustwo (lub tzw. oszustwo komputerowe) jest przestępstwem, uregulowanym w art. 286 Kodeksu karnego.

§ 1. Kto, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadza inną osobę do niekorzystnego rozporządzenia własnym lub cudzym mieniem za pomocą wprowadzenia jej w błąd albo wyzyskania błędu lub niezdolności do należytego pojmowania przedsiębranego działania,
podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.
§ 2. Tej samej karze podlega, kto żąda korzyści majątkowej w zamian za zwrot bezprawnie zabranej rzeczy.
§ 3. W wypadku mniejszej wagi, sprawca
podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.
§ 4. Jeżeli czyn określony w § 1-3 popełniono na szkodę osoby najbliższej, ściganie następuje na wniosek pokrzywdzonego.

Oczywiście nawet usiłowanie jest w tym wypadku karalne.