Oświadczenie sprawcy kolizji drogowej jest naszym mieć albo nie mieć w kwestii wypłaty ubezpieczenia

Moto Dołącz do dyskusji
Oświadczenie sprawcy kolizji drogowej jest naszym mieć albo nie mieć w kwestii wypłaty ubezpieczenia

Stres i emocje po wypadku mogą wyprowadzić nas z równowagi. Dlatego nie bójmy się sięgać w takich sytuacjach po ściągę. Jak powinno wyglądać oświadczenie sprawcy kolizji, aby bez problemu uzyskać odszkodowanie po wypadku?

Oświadczenie sprawcy kolizji

Jestem pewna, że w momencie czytania poniższego tekstu, każda z opisanych rzeczy wyda się wam banalna lub oczywista. I słusznie, treść oświadczenia sprawcy kolizji drogowej nie jest wiedzą tajemną, każda średnio orientująca się w procedurze uzyskania odszkodowania osoba, jest w stanie takie oświadczenie sporządzić. Sytuacja zmienia się diametralnie, kiedy pojawia się realna konieczność spisania takiego oświadczenia, bo zwykle dochodzi stres i zdenerwowanie spowodowane kolizją. Mam więc nadzieję, że poniższa, rozbudowana lista posłuży za swego rodzaju ściągawkę, w sytuacji kryzysowej.

Jedną z najważniejszych zasad sporządzania oświadczenia jest zachowanie formy pisemnej oraz jak największej szczegółowości. Im więcej szczegółów – tym większa szansa, że ubezpieczyciel szybko zlikwiduje szkodę i nie będzie musiał zwracać się o ich uzupełnienie.

Najważniejszym elementem oświadczenia jest oczywiście określenie, kto jest sprawcą kolizji. Taka osoba musi złożyć wyraźne oświadczenie. Przyjmuje się, że dokonuje tego przez podpisanie takiej treści. Jest to o tyle ważne, gdyż na późniejszym etapie, kiedy opadają emocje, niektóre osoby mogą wycofywać się z wcześniejszych oświadczeń. Nie jest łatwo wycofać się jednak z oświadczeń złożonych na piśmie. Taki dokument będzie miał więc bardzo duże znaczenie, jeżeli sprawa na późniejszym etapie trafi np. do sądu.

Co powinno zawierać oświadczenie sprawcy kolizji?

Obok określenie sprawcy kolizji oświadczenie powinno zawierać:

 1. datę zdarzenia – jeżeli jesteśmy w stanie to również z określeniem przybliżonej godziny zdarzenia;
 2. miejsce zdarzenia – warto wnikliwie opisać to miejsce, podając nazwę ulicy, numer posesji, miejscowość, a jeżeli do zdarzenia doszło w terenie niezabudowanym, to w skrajnych wypadkach, można podać współrzędne geograficzne, odczytane np. z aplikacji Mapy Google lub innej.
 3. dane kierowców spisane na podstawie okazanych dokumentów – obok podstawowych takich jak: imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu można wskazać również adres mailowy. Ważne, aby zanotować serię i numer dowodu osobistego lub numer prawo jazdy albo paszportu, jeżeli to na ich podstawie określamy tożsamość;
 4. dane pojazdów biorących udział w kolizji – marka, model, numer rejestracyjny (można również podać numer VIN);
 5. opis jak doszło do kolizji;
 6. wskazanie elementów uszkodzonych zarówno w samochodzie sprawcy jak i poszkodowanego;
 7. numer polisy sprawcy oraz dane ubezpieczyciela sprawcy;
 8. pozostałych uczestników kolizji – pasażerów znajdujących się w samochodzie sprawcy i poszkodowanego oraz odniesione przez nich obrażenia;
 9. opis przedmiotów, które uległy uszkodzeniu w ramach kolizji i zakresu tych uszkodzeń;
 10. wskazanie danych świadków zdarzenia – imię, nazwisko, adres, numer telefonu, adres mailowy. Dobrym rozwiązaniem jest podpisanie oświadczenie również przez świadków. Można to zrobić, dopisując pod spodem „świadek zdarzenia” w miejscu złożenia podpisu;
 11. czytelne podpisy – imię i nazwisko sprawcy, poszkodowanego kierującego pojazdem, innych uczestników zdarzenia (pasażerów), świadków.

Dodatkową czynnością o ogromnym znaczeniu dla sprawy jest również zrobienie zdjęć uszkodzonym pojazdom oraz miejscu wydarzenia.

 Wzór oświadczenia sprawcy

Oświadczenie sprawcy kolizji drogowej, jak widać powyżej, jest dość logiczne. Kwestią na, którą powinniśmy zwrócić uwagę w szczególności, jest przyznanie się do winy sprawcy. Z treści oświadczenia musi to wyraźnie wynikać. Dobrze jeżeli oświadczenie zostanie spisane przez niego odręcznie, tak aby na późniejszym etapie nie mógł się wyprzeć jego treści. Ważne jest również dokładne sprawdzenie danych sprawcy oraz numeru polisy, wszelkie nieścisłości mogą wydłużyć likwidację szkody a w skrajnych przypadkach nawet ją uniemożliwić.