Oskładkowane będą nie tylko wszystkie umowy zlecenia, ale też umowy o dzieło. Ministerstwo podaje szczegóły

Państwo Praca Dołącz do dyskusji
Oskładkowane będą nie tylko wszystkie umowy zlecenia, ale też umowy o dzieło. Ministerstwo podaje szczegóły

Zmiany dotyczące objęcia obowiązkowymi składkami umów cywilnoprawnych są zapowiadane od dłuższego czasu. Ministerstwo podało szczegóły zmian w prawie, a także zapowiedziało skierowanie projektu ustawy do konsultacji. Zmiany będą ważne przede wszystkim dla osób, które wykonują pracę na podstawie umowy o dzieło od dłuższego czasu. Konieczność wprowadzenia tego typu zmian w umowach cywilnoprawnych uzasadniała szefowa resortu Agnieszka Dziemianowicz-Bąk.

MRPiS uzasadnia wprowadzanie zmian, które będą ważne dla wielu osób zatrudnionych na postawie umowy o dzieło

W rozmowie z Radiową Jedynką minister Agnieszka Dziemianowicz-Bąk zapewniała, że zmiany ustawy są konieczne nie tylko ze względu na realizację tzw. kamieni milowych, ale także walkę z segmentacją rynku pracy.

Mówimy o realizacji kamienia milowego, który Polska wpisała do Krajowego Planu Odbudowy, ale – mówimy także o narzędziach przeciwdziałania segmentacji na rynku pracy, jak to się ładnie nazywa, a popularnie jak to się nazywa uśmieciowienie przeciwdziałania uśmieciowieniu na rynku pracy – nie wszystkie umowy cywilnoprawne oczywiście, ale te umowy, które zastępują umowy o pracę tam, gdzie umowa o pracę powinna być zawarta. To jest jeden z celów tego kamienia milowego i tej ustawy.

Szefowa MRPiS zapewniała również o tym, że w przypadku umów o dzieło, składka chorobowa mogłaby być dobrowolna. To zwiększałoby nie tylko ochronę pracowników, ale też umożliwiałoby większą elastyczność zawierania umów również dla pracodawców.

Zmiany w ustawie mają na celu zapewnienie świadczenia emerytalnego dla dużej liczby pracowników zatrudnionych na umowach o dzieło

Ministerstwo chce dostosować swoje prawodawstwo do wytycznych unijnych, nakazujących Polsce zmianę prawa w kierunku zapewniania osobom pracującym na umowach cywilnoprawnych godnego świadczenia emerytalnego. Minister Agnieszka Dziemianowicz-Bąk informuje także, że resort musi działać szybko, gdyż Polska jest spóźniona z realizacją wytycznych, zapisanych w KPO.

Ministerstwo pracuje także nad zapisami, które mają na celu rozwiązanie problemu zawierania umów o dzieło z tym samym pracodawcą. W wywiadzie na antenie Radiowej Jedynki Agnieszka Dziemianowicz-Bąk informowała także o pracach resortu nad rozwiązaniami dla osób, które zawierają kilka umów o dzieło. Chodzi przede wszystkim o oskładkowanie umów zawieranych np. z jednym pracodawcą. Resort proponuje również, aby umowa, która nie jest zawierana z tym samym pracodawcą, także była oskładkowana. Prace nad rozwiązaniami tego problemu jednak cały czas trwają.

Resort zapowiada także szeroko zakrojone konsultacje społeczne, dotyczące szczegółów nowelizacji ustawy dot. umów cywilnoprawnych.