Bezprawne parkowanie na miejscu dla osób z niepełnosprawnościami może sporo kosztować

Moto Prawo Dołącz do dyskusji
Bezprawne parkowanie na miejscu dla osób z niepełnosprawnościami może sporo kosztować

W Polsce populacja osób z niepełnosprawnościami liczy ok. 3 mln osób – przyjmując za kryterium, że są to osoby, które ukończyły 16 rok życia i mają orzeczenie o niepełnosprawności. Część z nich to czynni kierowcy. Nierzadko muszą się oni sporo natrudzić, by zaparkować w zatłoczonym mieście, ponieważ tzw. koperty zajmują ci, którzy nie mają do tego prawa.

W 2021 roku na 1000 mieszkańców Polski przypadało 687 samochodów osobowych. Pod tym względem jesteśmy liderem w Unii Europejskiej. Niestety infrastruktura przeważnie nie nadąża za motoryzacyjną pasją Polaków, przez co szukanie miejsca parkingowego w centrum miasta kosztuje nas często wiele nerwów.

Wielkość parkingu a liczba miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnościami

Przepisy nakładają obowiązek wyznaczenia przez organ właściwy do zarządzania ruchem na drogach miejsca przeznaczonego na postój pojazdów dla pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową. Organ jest zobowiązany do wydzielenia jednego stanowiska parkingowego dla osób z niepełnosprawnościami, jeżeli łączna liczba stanowisk w danym miejscu wynosi od 6 do 15. Na parkingach na 16–40 miejsc powinny zostać wyznaczone nie mniej niż dwa miejsca parkingowe. Z kolei na tych od 41 do 100 stanowisk – przynajmniej trzy. W przypadku parkingów o łącznej liczbie stanowisk większej niż 100 stanowiska postojowe dla osób z niepełnosprawnościami powinny stanowić 4 proc. ogólnej liczby stanowisk.

Jak wynika z Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 roku, minimalna szerokość miejsca parkingowego dla samochodów osobowych użytkowanych przez osoby z niepełnosprawnościami wynosi 3,6 m oraz minimum 5 m długości. W przypadku usytuowania stanowiska wzdłuż jezdni długość to co najmniej 6 m, a szerokość nie mniej niż 3,6 m, z możliwością jej ograniczenia do 2,3 m w przypadku zapewnienia możliwości korzystania z przylegającego dojścia lub ciągu pieszo-jezdnego. To zapewnia komfort osobom z niepełnosprawnościami, zwłaszcza w kontekście możliwości swobodnego poruszania się wózkiem inwalidzkim w bezpiecznej strefie.

Jaka kara grozi za bezprawne parkowanie na miejscach dla osób z niepełnosprawnościami?

Dużym problemem są kierowcy, którzy parkują na tzw. kopercie, mimo że nie mają do tego uprawnień. Mają nadzieję na to, że nikt ich nie złapie. Oczywiście bywa różnie. Jedni uczą się na swoich błędach, inni wprost przeciwnie.

Oczywiście za parkowanie na miejscach dla osób z niepełnosprawnościami, mimo braku podstaw, grożą kary. To mandat w wysokości 800 zł i 5 punktów karnych. Wyższa kara to efekt wprowadzenia nowego taryfikatora – wcześniej za takie wykroczenie można było otrzymać 500 zł mandatu. To jednak może nie być jeszcze najgorsze. O wiele gorszy wydźwięk dla sprawcy ma fakt, że jego samochód może zostać karnie odholowany.