Kolejne pieniądze dla firm na szkolenia, usługi doradcze i studia podyplomowe. Przedsiębiorcy mogą też ubiegać się o środki na innowacje

Finanse Firma dołącz do dyskusji (11) 31.08.2020
Kolejne pieniądze dla firm na szkolenia, usługi doradcze i studia podyplomowe. Przedsiębiorcy mogą też ubiegać się o środki na innowacje

Edyta Wara-Wąsowska

Kolejni przedsiębiorcy będą mogli ubiegać się o środki z UE na zdobywanie wiedzy – dzięki nim możliwe będzie dofinansowanie usług szkoleniowych, doradczych i studiów podyplomowych nie tylko dla samych przedsiębiorców, ale również ich pracowników. Dodatkowo firmy z sektora MŚP mają jeszcze czas do końca września na staranie się o bony na innowacje. 

Pieniądze na szkolenia z Unii Europejskiej. Ponad 8 mln zł na zdobywanie wiedzy

Kolejni przedsiębiorcy będą mogli ubiegać się o pieniądze na szkolenia i studia z Unii Europejskiej. Jak informuje PARP, nabór wniosków już się rozpoczął. Ze środków skorzystają tym razem firmy z branży motoryzacyjnej, innowacyjnych tekstyliów i sektora mody. Dla dwóch ostatnich branż przeznaczono 1,6 mln zł na dofinansowanie, dla branży motoryzacyjnej zarezerwowano z kolei aż 6,5 mln zł. Warto jednak pamiętać o warunkach, jakie będą musiały spełnić firmy, by uzyskać pieniądze na szkolenia czy studia z Unii Europejskiej. Po pierwsze – muszą spełniać warunki uzyskania pomocy de minimis lub pomocy publicznej. Po drugie – muszą zobowiązać się do wniesienia wkładu własnego w minimalnej wysokości 20 proc. Dodatkowo przedsiębiorcy muszą zdawać sobie sprawę z faktu, że dofinansowanie można otrzymać jedynie na usługi doradcze i szkoleniowe, które znajdują się w Bazie Usług Rozwojowych.

Warto pamiętać także o tym, że w ramach programu Kompetencje dla sektorów możliwe jest uzyskanie środków na szkolenia także dla firm działających w innych branżach, takich jak np. budownictwo, finanse czy turystyka. Więcej informacji o operatorach obsługujących program oraz o tematach szkoleń i usług doradczych można znaleźć na tej stronie.

Bony na innowacje

Należy też przypomnieć, że przedsiębiorcy mogą jeszcze ubiegać się o dofinansowanie w ramach programu „Bony na innowacje dla MŚP” – na złożenie wniosków mają czas do 30 września 2020 r. Z otrzymanych środków przedsiębiorcy mogą sfinansować zakup dla swojej firmy usług B+R opracowanych przez jednostki badawczo-naukowe. Przedmiotem zakupu mogą być na przykład nowe projekty wyrobów, usług, technologii czy projekty wzornicze. Co ważne, także i w przypadku „Bonów na innowacje” przedsiębiorcy muszą wnieść swój wkład własny – w wysokości co najmniej 15 proc. Firmy mogą otrzymać maksymalnie 340 tys. zł na sfinansowanie zakupu. Warto jednocześnie zwrócić uwagę na fakt, że pulę środków podzielono na dwie części – osobną dla województwa mazowieckiego (30 mln zł) oraz reszty kraju (100 mln zł).