Pieniądze z konta bankowego – kto je dziedziczy i na jakich zasadach?

Finanse Prawo Rodzina Dołącz do dyskusji
Pieniądze z konta bankowego – kto je dziedziczy i na jakich zasadach?

Pieniądze trzymane na koncie bankowym należącym do zmarłego wchodzą w skład masy spadkowej. Jednak warto pamiętać o tym, że nawet jeżeli jest tylko jeden spadkobierca, a prawo do spadku nie budzi żadnych wątpliwości, pieniędzy nie możemy pobrać bez dochowania określonych formalności. Pieniądze z konta zmarłego można pobrać dopiero po wykazaniu w banku tytułu prawnego – zwykle będzie to postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku lub notarialne poświadczenie dziedziczenia.

Pieniądze z konta zmarłego należą do spadkobierców

Niezależnie od tego, czy pieniądze zmarłego znajdują się w skarpecie, czy też na koncie bankowym, zwykle wchodzą w skład masy spadkowej i należą do spadkobierców. Środki z konta bankowego jednak zdecydowanie trudniej pobrać, ponieważ bank nie uwierzy spadkobiercy na słowo – aby mieć prawo do wypłacenia pieniędzy z rachunku bankowego należącego do osoby zmarłej należy wykazać tytuł prawny do pieniędzy.

Taki dokument to sądowe postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku lub też notarialne poświadczenie dziedziczenia. Przedłożenie któregoś z tych dokumentów jest konieczne, ponieważ bank nie ma obowiązku (ani na dobrą sprawę prawa) badać historii rodzinnej zmarłego, ani też wgłębiać się w to, czy spadkodawca pozostawił testament, czy jaki jest krąg osób uprawnionych do dziedziczenia.

Pieniądze z konta zmarłego przede wszystkim służą zaspokojeniu odpowiednich należności

Warto pamiętać, że część pieniędzy z konta zmarłego może otrzymać nawet osoba niebędąca spadkobiercą. Jeżeli do banku zwróci się osoba, która wykaże, że pokryła koszty pogrzebu właściciela rachunku bankowego (a koszty te były uzasadnione) bank wypłaci jej odpowiednią kwotę w celu pokrycia kosztów pogrzebu.

Właściciel rachunku bankowego mógł również jeszcze za życia przygotować odpowiednie dyspozycji wkładem na wypadek śmierci, wtedy bank przede wszystkim honoruje tę dyspozycję. A w takiej sytuacji pieniądze wcale nie muszą trafić do spadkobiercy. W takiej sytuacji spadkobierca, po wykazaniu tytułu prawnego do pieniędzy, otrzyma pozostałą kwotę (po odliczeniu kosztów pogrzebu oraz dyspozycji).

Pieniądze z konta zmarłego nie mogą być wypłacone bez odpowiedniego udokumentowania tego faktu

Spadkobiercy nie zawsze zdają sobie sprawę, że nawet jeżeli dysponują dostępem do bankowości internetowej lub kartą do bankomatu wraz z pinem, nie mogą pobrać pieniędzy z konta zmarłego bez przeprowadzenia postępowania spadkowego. Oczywiście, najczęściej wynik postępowania spadkowego tylko potwierdza to, co od dawna wszystkim wiadome i oczywiste, jednak formalnościom musi stać się zadość.

Upoważnienia do konta bankowego, udzielone przez zmarłego, wygasają z chwilą jego śmierci. Tak więc wypłacenie pieniędzy z konta zmarłego może mieć miejsce dopiero po przeprowadzeniu postępowania spadkowego. Jeżeli spadkobierca zdecyduje się na wypłatę środków w bankomacie lub też na przelanie pieniędzy na własne konto, korzystając z faktu, że bank jeszcze o śmierci właściciela rachunku nie wie, naraża się na odpowiedzialność karną.

Jeżeli zdecydujemy się na nieuprawnione pobranie pieniędzy z rachunku bankowego należącego do zmarłego, narażamy się na zarzut kradzieży lub oszustwa (oba przestępstwa są stypizowane w kodeksie karnym, w każdym z tych przypadków sprawcy działania grozi odsiadka). Zdecydowanie lepiej więc poczekać z wszelkimi wypłatami na załatwienie formalności.