PIT z ZUS niebawem dotrą do każdego, kto pobierał świadczenie z ubezpieczeń społecznych

Podatki Dołącz do dyskusji (3)
PIT z ZUS niebawem dotrą do każdego, kto pobierał świadczenie z ubezpieczeń społecznych

Każdego roku Zakład Ubezpieczeń Społecznych pod koniec stycznia wysyła PITy osobom, które pobierają z jego kasy jakieś świadczenia. PIT z ZUS służy potem adresatom jako ich deklaracja podatkowa, lub też jej uzupełnienie.

ZUS jest zobligowany do wysyłania świadczeniobiorcom wypełnionych formularzy PIT

Zgodnie z ciążącym na nim obowiązkiem, Zakład Ubezpieczeń Społecznych rozsyła formularze PIT osobom, które pobierają świadczenia społeczne. Przede wszystkim będą to emeryci i renciści. Jak podaje Rzeczpospolita, jest ich 8,3 miliona na ogólną liczbę 9,5 milionów adresatów. PIT z ZUS dostaną jednak także osoby, które pobierały wszelkiej maści zasiłki zasiłki. Najbardziej powszechnym przykładem takiego świadczenia są zasiłki macierzyńskie, opiekuńcze, czy chorobowe. Formularze te zawierają informacje o tym, ile dana osoba otrzymuje pieniędzy z Zakładu. PIT z ZUS musi trafić do świadczeniobiorców przed końcem lutego.

Wskazać można trzy podstawowe typy formularzy przesyłanych przez ZUS

Biorąc pod uwagę wiele rodzajów wypłacanych przez Zakład świadczeń, nic dziwnego, że do adresatów trafić może różnego rodzaju PIT z ZUS. Wskazać należy trzy typy formularzy:

PIT-40A: formularz ten stanowi roczne obliczenie podatku. Otrzymają go osoby, które przynajmniej raz w 2018 r. otrzymały z ZUS emeryturę lub rentę. Osobną kategorię stanowią ci, którzy korzystali ze świadczenia lub zasiłku przedemerytalnego, nauczycielskiego, kompensacyjnego bądź renty socjalnej.

PIT-11A: tego rodzaju PIT z ZUS otrzymają osoby pobierające innego rodzaju świadczenia, a więc chociażby zasiłek chorobowy czy macierzyński. Kolejną kategorią osób, którym ZUS prześle formularz PIT-11A stanowią osoby, niepobierające  momencie rozliczania podatku już świadczeń z Zakładu. Na koniec należy wspomnieć jeszcze o osobach, które złożyły w ZUS oświadczenie o zamiarze wspólnego rozliczenia się z małżonkiem, zamiarze opodatkowania według wyższej skali podatkowej, bądź wniosek o niesporządzanie rocznego obliczenia PIT-40A.

PIT-11: formularz tego rodzaju ZUS prześle osobom, które pobrały w zeszłym roku świadczenie po osobie zmarłej, lub alimenty potrącone ze świadczenia wypłacanego przez Zakład dla na podstawie wyroku sądu lub ugody.

PIT z ZUS dla niektórych świadczeniobiorców będzie stanowić gotową deklarację podatkową

Formularze PIT-11A oraz PIT-11 nie stanowią samodzielnej deklaracji podatkowej. Osoby, które otrzymały taki PIT z ZUS będą się rozliczać z Urzędem Skarbowym za pomocą osobnych formularzy. Będzie to odpowiednio PIT-37 od pracodawcy, lub PIT-36 w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą. Warto tym pierwszym przypadku warto pamiętać również o tym, że od tego roku domyślnie zeznanie podatkowe sporządzać będzie za nas Krajowa Administracja Skarbowa.

W przypadku emerytów i rencistów PIT-40A/11A może po prostu stanowić gotowe zeznanie podatkowe. Trzeba jednak spełnić trzy warunki. Taka osoba nie może otrzymywać dochodów z innych źródeł, korzystać z żadnego rodzaju ulgi oraz rozliczać się wspólnie z małżonkiem. W przeciwnym wypadku emeryt i rencista powinni skorzystać z formularza PIT-37 lub PIT-36. Także w tym przypadku należy pamiętać o możliwości pozostawienia sprawy w rękach KAS, jeżeli w grę wchodziłby PIT-37. Osoby chcące jedynie przekazać 1% swojego podatku na inną niż w poprzednim roku podatkowym organizację pożytku publicznego, powinny wypełnić PIT-OP.