Nowy podatek dla części firm już od 2021 r. Będzie można jednak skorzystać z opcji odroczenia stosowania regulacji

Finanse Firma Dołącz do dyskusji (2)
Nowy podatek dla części firm już od 2021 r. Będzie można jednak skorzystać z opcji odroczenia stosowania regulacji

Niestety – spółki komandytowe nie uciekły spod topora, a Sejm ostatecznie uchwalił ustawę nakładającą na nie podatek CIT – z możliwością odroczenia maksymalnie do 1 maja 2021 r. 

Podatek CIT dla spółek komandytowych najpóźniej od 1 maja 2021 r.

Kiedy już się wydawało, że podatek CIT dla spółek komandytowych może zacząć obowiązywać dopiero od 2022 r. (ze względu na opóźnienia w procesie legislacyjnym) i potwierdzał to nawet wicepremier Gowin, to nagle okazało się, że rządzący ponownie uruchomili legislacyjną lokomotywę. Senat chciał wprawdzie zmian w ustawie (dotyczyły one m.in. wyłączenia spółek komandytowych z opodatkowania CIT), jednak Sejm odrzucił te poprawki. To zresztą nie jedyne zmiany, które forsował Senat, a którym Sejm był przeciwny. Posłowie nie chcieli również podniesienia limitu rocznych przychodów umożliwiających stosowanie obniżonej, 9-proc. stawki podatkowej (senatorowie apelowali o podniesienie limitu do 5 mln euro). Ostatecznie limit ten wynosi 2 mln euro.

Teoretycznie zmiany wynikające z nowelizacji i objęcie spółek komandytowych podatkiem CIT następują już od 1 stycznia 2021 r. Należy jednak zwrócić uwagę na fakt, że jednocześnie ustawa przewiduje możliwość odroczenia. Spółki komandytowe mogą odłożyć stosowanie regulacji w zakresie podatku CIT maksymalnie do 1 maja 2021 r.

Co ważne, należy pamiętać, że status podatnika CIT zyskają wszystkie spółki komandytowe – nie ma znaczenia ich skala działalności, struktura własnościowa, status wspólników czy np. rodzaj działalności.

Co z zyskami wygenerowanymi przez spółkę komandytową podczas obowiązywania obecnych (jeszcze) przepisów?

Przedsiębiorcy mogą zastanawiać się, czy np. zyski wygenerowane przez spółkę komandytową jeszcze w tym roku, ale wypłacone już w następnym, podlegają opodatkowaniu CIT i PIT, czy też nie. Wydaje się jednak, że jeśli chodzi o tę kwestię, przedsiębiorcy mogą spać spokojnie – w końcu zyski zostały wygenerowane jeszcze w reżimie prawnym, w którym spółka nie miała statusu podatnika CIT.

Nie tylko spółki komandytowe stają się podatnikami CIT

W całej dyskusji na temat objęcia spółek komandytowych podatkiem CIT często pomija się jednak kwestię części spółek jawnych, które również zyskają status podatnika CIT. Prawdopodobnie przyczyną jest fakt, że dotyczy to tylko relatywnie niewielkiej części spółek jawnych. Chodzi o podmioty, w przypadku których wspólnikami nie są wyłącznie osoby fizyczne – jeśli nie dopełnią one (przed rozpoczęciem roku obrotowego) formalności związanych ze złożeniem odpowiednich informacji, to staną się podatnikami CIT. Podsumowując – stanie się to tylko wtedy, gdy spółka jawna nie ujawni tożsamości swoich wspólników podlegających opodatkowaniu z racji uzyskiwanych przez spółkę dochodów.