Fiskus potwierdza, że nie trzeba płacić podatku dochodowego od kilometrówki, niezależnie od tego czyj jest samochód

Biznes Finanse Podatki Dołącz do dyskusji (13)
Fiskus potwierdza, że nie trzeba płacić podatku dochodowego od kilometrówki, niezależnie od tego czyj jest samochód

Ponieważ polski system podatkowy do prostych nie należy, co jakiś czas pojawiają się coraz to nowe zagadnienia. Niedawno opublikowana została interpretacja indywidualna, która rozwiała wątpliwości czy trzeba płacić podatek dochodowy od kilometrówki. W odpowiedzi na wniosek z dnia 6 grudnia 2018 r. urząd skarbowy wydał interpretację indywidualną nr 548861/I, która potwierdza brak takiego obowiązku.

W przedstawionym stanie faktycznym zleceniobiorca pracował na stanowisku, które można roboczo określić przedstawicielem handlowym. Działając w imieniu spółki z o.o., która była jego zleceniodawcą, jeździł po okolicznych hipermarketach. Sprawdzał daty ważności, ekspozycje towaru, rozmawiał z kierownikami sklepów – do pracy wykorzystywał swój prywatny samochód. W pewnym momencie pojawiło się jednak pytanie, czy kilometrówki, wypłacane mu obok wypłaty na podstawie faktur, nie stanowią dodatkowej podstawy do opodatkowania.

Uzasadnienie urzędu

Wnioskodawca wskazał, że zwrot poniesionych kosztów (paliwa, oleju silnikowego, zużycia samochodu) nie generuje żadnego dochodu dla zleceniobiorcy. Do takiego podejścia do tematu przychylił się urząd. Oprócz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wskazał on na rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (Dz. U. z 2013 r., poz. 167). W myśl § 2 ww. rozporządzenia z tytułu podróży krajowej oraz podróży zagranicznej, odbywanej w terminie i miejscu określonym przez pracodawcę, pracownikowi przysługują:

  1. diety;
  2. zwrot kosztów:
    1. przejazdów,
    2. dojazdów środkami komunikacji miejscowej,
    3. noclegów,
    4. innych niezbędnych udokumentowanych wydatków, określonych lub uznanych przez pracodawcę odpowiednio do uzasadnionych potrzeb.

Czy podatek dochodowy od kilometrówki zależy od tego, czyj jest samochód?

Rozporządzenie w wyżej wskazanym przepisie mówi jednak o samochodzie służbowym. Czy oznacza to, że w przypadku korzystania z własnego samochodu sprawa prezentuje się inaczej? Na szczęście nie – zgodnie z § 3 ust. 3 ww. rozporządzenia w tym przypadku również zwrot i zwolnienie od podatku może przysługiwać. Warunkiem dodatkowym jest wniosek pracownika do pracodawcy. Ten musi wyrazić zgodę, aby pracownik do celów służbowych używał własnego pojazdu. Taka konstrukcja przepisów wydaje się dość specyficzna, ponieważ pracodawca wydaje tutaj zgodę na coś, co jest korzystne bardziej dla niego. Nie musi przecież wówczas kupować służbowego samochodu, ubezpieczać go i ponosić kosztów napraw.