Podatek od spadku po babci. O tych terminach nie zapominaj!

Podatki Rodzina Dołącz do dyskusji
Podatek od spadku po babci. O tych terminach nie zapominaj!

Otrzymałeś spadek po babci lub dziadku i zastanawiasz się, czy zapłacisz od tego podatek? Jeżeli będziesz pamiętać o formalnościach i trzymać się terminów nie powinno być problemów. Podatek od spadku po babci obowiązuje na takich samych zasadach jak podatek od spadku po innym najbliższym członku rodziny.

Podatek od spadku po babci

Otrzymanie spadku od dziadków oprócz wdzięczności wywołuje również stres związany z koniecznością zapłaty podatku. O ile kwestia zwolnienia z jego zapłaty w przypadku rodziców jest dość oczywista. Spadek po babci czy dziadku budzi pewne wątpliwości. Zwłaszcza jeżeli spadek został przekazany na podstawie testamentu i ominął jedno pokolenie (rodziców). Wątpliwości są jednak niepotrzebne. Zasady zapłaty podatku od spadku po babci czy dziadku są bardzo proste.

Niezależnie od tego czy spadek został nabyty w drodze ustawy, czy w drodze testamentu spadkobierca dziedziczący po dziadkach jest zwolniony od zapłaty podatku. Zgodnie z przepisami jest on zaliczany do pierwszej grupy podatkowej, obok małżonka (obecnego, nie byłego), małżonka w separacji, zstępnego (np. syn, córka, wnuki, prawnuki), wstępnego (np. matka, ojciec, dziadkowie), rodzeństwo, pasierba, ojczyma, macochy, teściów, zięcia, synowej. Grupa ta, co do zasady jest zwolniona z podatku do kwoty 9.637 zł. Jednak w przypadku nabycia spadku osoby zaliczane przez przepisy do tej grupy, są całkowicie zwolnione z zapłaty podatku. Jest to niezależne od  wartości spadku.

Spadek po babci, a podatek

Aby jednak zwolnienie nastąpiło muszą być spełnione pewne warunki formalne. Chodzi o fakt zgłoszenia dziedziczenia w urzędzie skarbowym. Zgłoszenia należy dokonać w terminie 6 miesięcy od nabycia spadku. Momentem nabycia spadku jest wydanie postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku lub sporządzenia aktu poświadczenia dziedziczenia.

Niedopilnowanie tego obowiązku niesie za sobą poważne konsekwencje. Rodzi obowiązek zapłaty podatku, a co więcej, kwota ta powiększona zostaje o odsetki za zwłokę.

Warto zaznaczyć, że nie można liczyć na uniknięcie płacenia podatku. Urząd skarbowy i tak dowie się o fakcie nabycia spadku. Zarówno sąd, jak i notariusz mają obowiązek wysłać odpisy urzędowi skarbowemu.