Rząd zdecydował o podniesieniu kwoty ważnego zasiłku. Jego kwota będzie waloryzowana co roku

Prawo Rodzina Dołącz do dyskusji
Rząd zdecydował o podniesieniu kwoty ważnego zasiłku. Jego kwota będzie waloryzowana co roku

W Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej trwają prace nad projektem ustawy, który pozwoli na podwyższenie kwoty zasiłku pogrzebowego. Są to zmiany bardzo ważne i oczekiwane przez wiele osób, które straciły swoich bliskich. Obecnie rządząca koalicja zdecydowała się podwyższyć kwotę zasiłku, która nie była zmieniana od 2011 r. Oprócz podniesienia zasiłku o kilka tysięcy złotych rząd zapowiedział jego coroczną waloryzację.

Kwota zasiłku pogrzebowego wzrośnie z 4 do 7 tys. złotych

Decyzja o podniesieniu zasiłku pogrzebowego jest związana ze zmianą ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw. Zasiłek pogrzebowy przysługuje nie tylko rodzinie zmarłego, ale także innym osobom i podmiotom, które poniosły koszty związane z pogrzebem. Resort wyjaśniał konieczność podniesienia zasiłku przede wszystkim w związku z sytuacją finansową osób mniej majętnych.

Zasiłek pogrzebowy stanowi jednorazowe świadczenie, które przysługuje w razie śmierci osoby ubezpieczonej, osoby, która pobierała emeryturę lub rentę lub spełniała warunki do uzyskania tych świadczeń albo członka rodziny wymienionych osób. Uprawnionymi do zasiłku nie będą więc tylko członkowie rodziny zmarłego, ale również ponoszący koszty pochówku przyjaciele, pracodawca, gmina czy kościół. W przypadku, gdy koszty pogrzebu poniosło kilka osób/podmiotów, zasiłek pogrzebowy ulega podziałowy między te osoby/podmioty, proporcjonalnie do poniesionych przez nie kosztów.

Podniesienie kwoty zasiłku ma być odpowiedzią także na rosnące koszty pogrzebów w Polsce

Ustawodawcy podkreślają, że kwota zasiłku pogrzebowego w żadnym razie nie ma charakteru odszkodowawczego. Nadrzędnym celem jej podniesienia według projektodawców jest ułatwienie pokrycia kosztów pogrzebu zmarłej osoby. Kwota zasiłku, która do tej pory obowiązywała (w wysokości 4 tys. zł), w żadnym wypadku nie mogła spełniać tej roli, gdyż ceny pogrzebu w Polsce mogą często sięgać nawet kwoty 10 tys. zł.

Zasiłek pogrzebowy będzie corocznie waloryzowany o wskaźnik inflacji

Rząd zapewniając skokowy wzrost kwoty zasiłku, zaplanował także proces jego corocznej waloryzacji. Miałaby ona odbywać się o ogólny wskaźnik inflacji. Pomysł ten popierają prawnicy, którzy wskazywali na daleko idące zaniedbania poprzednich rządów w tym zakresie. W poprzednich latach osoby, które żegnały swoich bliskich, często nie mogły pokryć podstawowych kosztów pogrzebu i były zmuszone do zadłużania się u znajomych czy w firmach pożyczkowych. Wielu prawników postulowało także powiązanie kwoty zasiłku pogrzebowego z wysokością płacy minimalnej, jednak rząd nie zdecydował się wprowadzić w życie tego rozwiązania.